NJOFTIME DHE AKTIVITETE

Përditësohuni me njoftimet dhe aktivitetet e fundit nga Gjykata e Lartë

KALENDARI I ÇËSHTJEVE

NDIHMË PËR PUBLIKUN

Procedurë e përshpejtuar
Procedurë e përshpejtuar
Kur Gjykata e Lartë vepron me procedurë të pershpejtuar
Komuniko me gjykatën
Komuniko me gjykatën
Si të komunikojmë me Gjykatën e Lartë?
Programi i transparencës
Programi i transparencës
Programi i Transparencës për Gjykatën e Lartë
Rregullat e gjykimit
Rregullat e gjykimit
Paraqitja dhe shqyrtimi i çështjeve në Gjykatën e Lartë