• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 17.06.2022

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata e Lartë organizoi të premten, 17 Qershor 2022, në Shkodër, takimin me temë "Harmonizimi i praktikës gjyqësore".

Në aktivitet morën pjesë gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, gjyqtarë të gjykatave të shkallës së parë dhe apelit Shkodër, Lezhë, Mat, Kurbin dhe Krujë, si dhe anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Gjatë takimit u prezantua praktika më e fundit e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, e cila është përmbledhur edhe në një botim të posaçëm.

Aktiviteti zhvillohet në kuadër të nismës “Mbështetja e zbatimit të vendimeve gjyqësore dhe lehtësimi i ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ në Shqipëri” në kuadër të “Mjetit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II”, një nismë bashkëpunimi e bashkëfinancuar nga Bashkimin Evropian dhe Këshilli i Evropës.

 
 
 

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte