• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TË SHPALLURA PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 27 SHTATOR 2022, SHTYHEN DHE DO TË SHQYRTOHEN MË DATË 25 TETOR 2022.

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ARBENA AHMETI

DATË 27 SHTATOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

DIBËR

11242-02452-00-2016

HATIE KOÇEKU – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

Vërtetim fakti juridik

E.PUPE

09.00

2.

TIRANË

11243-00871-00-2018

SINAN BOKA, SKËNDER BOKA, SAJMIR BOKA, MERITA BOKA, MENDUHIE BOKA – NAXHIE LAMAJ, TEUTA PETRELA, QANIJE VESELAJ, FATBARDHA JUPI, MUHAMET MUCA, LULJETA TUSHA (MUCA), ELISABETA MUCA, ERGYS MUCA, ELDA MUCA, ZENEL KOCI, ANA SHEHI (KOCI), ARBEN KOCI, LUAN KOCI, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË), AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE TIRANË ( ISH Z.V.R.P.P. TIRANË)

Anullim vendimi

09.10

3.

KUKËS

43000-02636-00-2018

SHOQËRIA “GJO-SPA POWER” SH.P.K – SHOQËRIA “FATJON” SH.P.K

Përjashtim nga shoqëria si ortak

09.20

4.

VLORË

11112-00242-00-2019

HAVA DIAMANTI, NAJETE XHAFERRI, NEXHO NEXHIPI, DRITA XHAFERRI - NAMI XHAFERRI

Pjesëtim pasurie në bashkëpronësi

09.30

5.

SARANDË

21002-00420-00-2020

ALBIGELA TAHIRI – GENTIAN TAHIRI

Ndryshim vendimi

09.40

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ARBENA AHMETI

DATË 27 SHTATOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

SHKODËR

11118-00109-00-2014

RAMADAN GRUEMIRA – SHOQËRIA E SIGURIMEVE “ATLANTIK” SH.A, BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT TIRANË

Përmbushje detyrimi kontraktor

E.PUPE

12.00

2.

DURRËS

11111-00581-00-2014

AGRON DOJA – FADIL BERISHA, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE DURRËS (ISH Z.V.R.P.P. DURRËS)

Njohje pronar

12.10

3.

SHKODËR

11115-00691-00-2014

NDUE MURRIZAJ – SIMON BRUNGA, MARJETA BRUNGA

Kthim pasurie mbajtur padrejtësisht

12.20

4.

TIRANË

11115-00932-00-2014

ILIR TAFA – SHOQËRIA “KOLOMBO II” SH.P.K, HOLTA TAFA, ELISABETA TAFA, KONTI TAFA, NURJETA TAFA, ELVIS TAFA

Pushim cenimi

12.30

5.

TIRANË

31001-01068-00-2014

AVOKATURA E PËRGJITHESHME E SHTETIT - AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE (ISH -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË), BASHKIM MERXHANI (TRASHËGIMTAR I TË NDJERIT HAXHI MERXHANI)

Shfuqizim vendimi

12.40

6.

DURRËS

11118-01255-00-2014

SHOQERIA TREGTARE “ABCOM” SH.P.K – SHOQERIA “BLETA” SH.P.K

Pagim shume

12.50

7.

ELBASAN

11111-01277-00-2014

XHEVDET BALLOLLI, AGIM BALLOLLI – DILAVER BALLOLLI, LEFTERI BALLOLLI, ELVIRA BALLOLLI

Njohje bashkëpronar

13.00

8.

TIRANË

11217-04022-00-2016

SHOQËRIA “BERGOF” SH.P.K – KOORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH SH.A)

Përmbushje detyrimi

13.10

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TË SHPALLURA PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 27 SHTATOR 2022, SHTYHEN DHE DO TË SHQYRTOHEN NË NJË DATË TJETËR

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

KONSTATIM SHKELJE AFATI TË ARSYESHËM

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ARBENA AHMETI

DATË 27 SHTATOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

SHKODËR

2/2022

ERMAL BERJOLLI

Konstatim shkelje afati të arsyeshëm për çështjen nr. 53101-00871-00-2018 të Gjykatës së Lartë

E.PUPE

13.10

NJOFTIM

ÇËSHTJA CIVILE E SHPALLUR PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 27 SHTATOR 2022, SHTYHET DHE DO TË SHQYRTOHET MË DATË 29 SHTATOR 2022.

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

DATË 27 SHTATOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

TIRANË

11217-02407-00-2017

KRENAR PEZA – SHOQËRIA “HALILI” SH.P.K, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE (ISH Z.V.R.P.P. TIRANË)

Përmbushje detyrimi

E.PUPE

13.20

LISTA E DATES 27 SHTATOR SI ME POSHTE SHTYHET PER DATEN 25 TETOR PER ARSYE TE MOSFORMIMIT TE TRUPIT GJYKUES

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

 

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ARBENA AHMETI

DATË 27 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

TIRANË

11231-00128-00-2014

AGRON GOREZI-SHOQËRIA “INTERSIG”SHA

Shpërblim dëmi

A.KALAJA

11.10

2.

PËRMET

11118-00142-00-2014

DANIEL BERZANI-ANDILIKO,MARIGLEN FELAU

Shpërblim dëmi

‘’

11.20

3.

TIRANË

11243-01035-00-2014

MARK EJLLI- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË)

AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizim vendimi

‘’

11.30

4.

BERAT

11112-02449-00-2018

BLERINA ÇELA-ALKET ÇELA

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Pjestim pasurie

‘’

11.40

5.

DURRËS

11243-01796-00-2017

SHOQËRIA "EGNATIA 1" SH.P.K-

AUTORITETI PORTUAL DURRES,

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJITIKËS (ISH- MINISTRIA E TRANSPORTIT

DHE INFRASTRUKTURES TIRANE,

ZYRA VENDORE E AVOKATURES

SE SHTETIT DURRES,

SHOQËRIA “EMS ALBANIA PORT

OPERATOR” SHPK

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Detyrim për pagim dëmi të shkaktuar nga zgjidhja e kontratës.

‘’

11.50

LISTA E DATES 27 SHTATOR SI ME POSHTE SHTYHET PER DATEN 25 TETOR PER ARSYE TE MOSFORMIMIT TE TRUPIT GJYKUES

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

 

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ARBENA AHMETI

DATË 27 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

TIRANË

11243-00124-00-2014

BANKA E TIRANËS SHA-SHPRESA KOÇIRAJ

Pavlefshmëri veprimi juridik

A.KALAJA

10.00

2.

DURRËS

11111-01954-00-2014

FLAMUR NANUSHI-SHABAN GJURA,RAMAZAN ÇIKU,MARGARITA BAJLOZI,VALENTINA BAJLAOZI, FLAMUR NANUSHI,

BASHKIA SUKTH,

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS , DREJTORIA RAJONALE DURRËS ( ISH-ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME DURRËS )

Lirim e dorëzim trualli

‘’

10.10

3.

TIRANË

11243-03538-00-2015

SINAN MËNERI-RAMAZAN KRASNIQI.

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Kthim trualli, pagim qeraje.

‘’

10.20

4.

FIER

11243-03444-00-2017

FLAMUR HODAJ-AGJENSIA E TRAJTIMIT TË KREDIVE , AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS , DREJTORIA RAJONALE MALLAKASTËR ( ISH-ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME MALLAKASTËR ).

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Pavlefshmëri e kontratës së hipotekimit

‘’

10.30

5.

TIRANË

11243-01535-00-2018

ARTAN ALIAJ-SHOQËRIA PËRMBARIMORE “BASHA&I”, SHPK SAMI XHABRAHIMI

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Kundërshtim veprimi përmbarimor

‘’

10.40

6.

TIRANË

11112-00130-00-2020

SHOQËRIA PËRMBARIMORE “STRATI BAILIFF`S SERVICE”SHPK -BLEDAR ÇABEJ,VOLTAN ÇABEJ, ETLEVA ÇABEJ, DIANA TUSHE, ELDA KOZMA

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Veçim pjese takuese

‘’

10.50

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte