Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 20231 ceshtje  Faqe  prej 2024 terma ne faqe  
Nr.Akti: 52601-00780-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR BERAT Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR BERAT
I Pandehuri: BELUL KOKOLLARI
Dt.regjistrimi: 16.11.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-00756-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Nr.Vendimi: 00-2022-1500  Dt.Vendimi: 22.11.2022
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Person nën Hetim: ELVIS SHAHOLLI
Dt.regjistrimi: 09.11.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 60002-00732-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SKENDER DAMINI dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: LISIEN DAMINI ; SKENDER DAMINI
Dt.regjistrimi: 02.11.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00309-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SHOQERIA "CLASSIC" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "CLASSIC" SH.P.K
I Paditur: BASHKIA ELBASAN
Dt.regjistrimi: 31.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00307-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
BASHKIA GJIROKASTER Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIA GJIROKASTER
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "EGH"
Dt.regjistrimi: 26.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61014-00715-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
HELIDON GJIKOKA
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: HELIDON GJIKOKA
Dt.regjistrimi: 26.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00295-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
JONUZ UKU
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: JONUZ UKU
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE LUSHNJE ; ZYRA E GJENDJES GJYQESORE PRANE MINISTRISE SE DREJTESISE
Dt.regjistrimi: 20.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61007-00676-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Krujë)
REXHEP KULLAJ
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: REXHEP KULLAJ
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KRUJE
Dt.regjistrimi: 18.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-00668-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTER
Nr.Vendimi: 00-2022-1369  Dt.Vendimi: 01.11.2022
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTER
Person nën Hetim: MARIGLEN HOXHA ; EGLI BESHIRI
Dt.regjistrimi: 13.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61006-00659-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr.Vendimi: 00-2022-1405  Dt.Vendimi: 08.11.2022
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Person nën Hetim: PASHUK ALIA ; LIRIDON PEKA
Dt.regjistrimi: 11.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 20231 ceshtje  Faqe  prej 2024 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte