Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 20036 ceshtje  Faqe  prej 2004 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-00307-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
BASHKIA GJIROKASTER Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIA GJIROKASTER
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "EGH"
Dt.regjistrimi: 26.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00295-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
JONUZ UKU
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: JONUZ UKU
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE LUSHNJE ; ZYRA E GJENDJES GJYQESORE PRANE MINISTRISE SE DREJTESISE
Dt.regjistrimi: 20.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61007-00676-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Krujë)
REXHEP KULLAJ
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: REXHEP KULLAJ
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KRUJE
Dt.regjistrimi: 18.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-00668-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTER
Nr.Vendimi: 00-2022-1369  Dt.Vendimi: 01.11.2022
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTER
Person nën Hetim: MARIGLEN HOXHA ; EGLI BESHIRI
Dt.regjistrimi: 13.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70003-00655-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Dt.regjistrimi: 10.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 30005-00272-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
LIRI MIHAJ (AGALLILU) Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: LIRI MIHAJ (AGALLILU)
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER
Dt.regjistrimi: 07.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00273-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
KOZMA POPA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: KOZMA POPA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; KESHILLI I MINISTRAVE
Dt.regjistrimi: 07.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-00643-00-2022  (Ardhur prej: )
PROKURORIA E POSACME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR
Nr.Vendimi: 00-2022-1349  Dt.Vendimi: 27.10.2022
Kërkues: PROKURORIA E POSACME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR
Person nën Hetim: BLEDAR ZENELI
Dt.regjistrimi: 06.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-00648-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE
Nr.Vendimi: 00-2022-1265  Dt.Vendimi: 25.10.2022
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE
Dt.regjistrimi: 06.10.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70003-00616-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr.Vendimi: 00-2022-1276  Dt.Vendimi: 18.10.2022
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Palë e Interesuar: ALESSANDRO AMOROSI
Dt.regjistrimi: 30.09.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 20036 ceshtje  Faqe  prej 2004 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte