• 1
  supreme court
 • 2
  courtroom
 • 3
  Judges meeting hall
 • 4
  Joint college courtroom

Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 20036 case  Page  of 2004 terms per page  
No.Act: 31003-00307-00-2022  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
BASHKIA GJIROKASTER Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BASHKIA GJIROKASTER
Defendant: SHOQERIA PERMBARIMORE "EGH"
Dt.registration: 26.10.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00295-00-2022  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
JONUZ UKU
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: JONUZ UKU
Interested Party: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE LUSHNJE ; ZYRA E GJENDJES GJYQESORE PRANE MINISTRISE SE DREJTESISE
Dt.registration: 20.10.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61007-00676-00-2022  (Come from: Gjykata shkallës së parë Krujë)
REXHEP KULLAJ
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: REXHEP KULLAJ
Interested Party: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KRUJE
Dt.registration: 18.10.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61004-00668-00-2022  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTER
No.Decision: 00-2022-1369  Dt.Decision: 01.11.2022
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTER
Person under investigation: MARIGLEN HOXHA ; EGLI BESHIRI
Dt.registration: 13.10.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 70003-00655-00-2022  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Dt.registration: 10.10.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 30005-00272-00-2022  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
LIRI MIHAJ (AGALLILU) Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: LIRI MIHAJ (AGALLILU)
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER
Dt.registration: 07.10.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00273-00-2022  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
KOZMA POPA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: KOZMA POPA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; KESHILLI I MINISTRAVE
Dt.registration: 07.10.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61004-00643-00-2022  (Come from: )
PROKURORIA E POSACME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR
No.Decision: 00-2022-1349  Dt.Decision: 27.10.2022
Applicant: PROKURORIA E POSACME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR
Person under investigation: BLEDAR ZENELI
Dt.registration: 06.10.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61004-00648-00-2022  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE
No.Decision: 00-2022-1265  Dt.Decision: 25.10.2022
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE
Dt.registration: 06.10.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 70003-00616-00-2022  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
No.Decision: 00-2022-1276  Dt.Decision: 18.10.2022
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Interested Party: ALESSANDRO AMOROSI
Dt.registration: 30.09.2022Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 20036 case  Page  of 2004 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania