“Ditët e Kolegjit Civil” – Statistika 1 Janar – 30 Qershor 2022

Deri në datë 30 Qershor 2022, nga ana e Kolegjit Civil janë marrë gjithsej 780 vendime gjyqësore, nga të cilat: 690 - çështje themeli; 27 - çështje kompetence e juridiksioni; 60 - vendime të ndërmjetme (pezullim/revokim vendimi, shkelje afati, etj.); 3 – kalim për gjykim.

6 mujori civile tabela
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte