“Info-Ditët e Kolegjit Administrativ” – Statistika 1 Janar – 30 Qershor 2022

Deri në datë 30 qershor 2022, nga ana e Kolegjit Administrativ janë marrë gjithsej 998 vendime gjyqësore, nga të cilat: 892 - çështje themeli; 36 - çështje kompetence e juridiksioni; 37 - vendime të ndërmjetme (pezullim/revokim vendimi, kundërshtim gjobe); 33 – kalim për gjykim.

Numri i çështjeve administrative në pritje për gjykim, deri në datën 30 qershor 2022, është 11.194.

adm 6-2022

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte