ARDIAN DVORANI

Ardian DVORANI ka lindur në Korçë në 20 shkurt 1966. Është i martuar dhe ka një fëmijë. Në vitin 1988 është diplomuar jurist në Universitetin e Tiranës.

Ka shërbyer si prokuror në Prokurorine e Rrethit Gjyqësor Shkodër në periudhën 1988-1991. Ka ushtruar funksionet e këshilltarit ligjor dhe drejtorit të Departamentit Juridik pranë INSIG sh.a. në periudhën 1991-1994. Ka ushtruar profesionin e avokatit në vitet 1994-1998. Ka shërbyer si këshilltar ligjor pranë Këshillit të Ministrave në periudhën mars 1998-shtator 1999. Ka ushtruar funksionin e drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme të Kodifikimit në Ministrinë e Drejtësisë në periudhën shtator 1999- shkurt 2005 dhe, gjatë vitit 2004, për një periudhe 6 mujore, edhe funksionin e drejtorit të Departamentit Juridik në Kuvendin e Shqipërisë.

Gjatë viteve 1999-2005, ndërmjet të tjerave, ka qenë kryetar i Bordit Kombëtar të Monitorimit Antikorrupsion, kryetar i delegacionit shqiptar në GRECO si dhe raporter i kësaj organizate ndërkombëtare për mbikqyrjen e respektimit të standarteve antikorrupsion dhe antikrim për një numër vendesh anëtare të tij, anëtar i përhershëm i grupit negociator për Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit me BE për çështjet e drejtesisë dhe punëve të brendshme.

Pas vitit 2005 ka qenë edhe kryetar i Komisionit për Përmirësimin e Vazhdueshëm Profesional të Konferencës Gjyqësore Kombëtare, anëtar i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, pedagog në programin e trajnimit fillestar dhe ekspert ligjor në programin e trajnimit vazhdues për gjyqtare e prokurorë pranë Shkollës së Magjistraturës, pedagog pranë Shkollës së Avokatisë dhe disa universiteteve jopublike, eksperti i nivelit të lartë pranë Komisionit të Posaçëm të reformës në drejtësi, anëtarë dhe kryetar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi etj..

Me dekretin Nr.4481, datë 17 Shkurt 2005, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë u emërua anëtar i Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte