Programi i Transparencës

Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator Informacion mbi buxhetin dhe procedurat e prokurimit të Gjykatës së Lartë
Shqyrtimi i çështjeve në lidhje me kuptimin dhe zbatimin e ligjit Sistemi i mbrojtjes se informacionit, llojet dhe format e dokumentave Regjistri i Kërkesave dhe i përgjigjeve
Statistika Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Gjykatën e Lartë
Koordinatori për të Drejtën e Informimit

gjykata e larte_new politics logo_presentation_017_copy_2
DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN (MEDIAN) DHE ME JASHTË

Tiranë, 06.05.2022

NJOFTIM PËR MEDIAN

Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë Z. Sokol Sadushi mori pjesë në punimet e Konferencës me temë “Të dhënat e hapura dhe inteligjenca artificiale” në kuadër të anëtarësisë së Gjykatës së Lartë në Rrjetin e Kryetarëve të Gjykatave të Larta të Bashkimit Evropian me status vëzhguesi (nëntor 2016) dhe me ftesë të Presidentes së Rrjetit Znj. Bettina Limperg dhe Kryetarit të Gjykatës së Lartë të Suedisë Z. Anders Eka. Konferenca e këtij viti u oganizua në Stockholm, Suedi gjatë datave 5-7 maj.

Në këtë konferencë, e cila mbledh kryetarët e Gjykatave të Larta të Bashkimit Evropian, u zhvilluan diskutime dhe u shkëmbyen përvoja lidhur me çështje të ndara në tre sesione përkatësisht: “Njohuritë e hapura dhe privatësia” & “Drejtësia e hapur dhe respektimi i drejtësisë dhe punës së gjyqësorit”, “Të dhënat e hapura dhe metodat e punës së Gjykatave të Larta”, “Respektimi i shtetit të së drejtës”.

Këto sesione janë referuar nga Kryetarja e Gjykatës së Lartë të Austrisë Znj. Elisabeth Lovrek, Kryetari i Gjykatës së Lartë të Sllovenisë Damijan Florjančič, Kryetari i Gjykatës së Lartë të Irlandës Z. Donal O'Donnell dhe Kryetari i Gjykatës së Lartë të Suedisë Z.Anders Eka.

 
 
 
 

 

Për kontakt: Ida Vodica Laska Drejtor i Marrëdhënieve me Publikun (Median) dhe me Jashtë Email: ida.vodica@gjykataelarte.gov.al www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte