Vendime pezullimi për kontroll incidental

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte