Vendime për revokim pezullimesh civile

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte