Vendime për kandidatët e tërhequr

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte