• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

gjykata e larte_new politics logo_presentation_017_copy_2
DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN (MEDIAN) DHE ME JASHTË

Tiranë, 03.03.2022

NJOFTIM PËR MEDIAN

Mbledhja e Posaçme e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, në prani të gjithë gjyqtarëve në detyrë të kësaj gjykate, ka miratuar më datë 24 shkurt 2022 vendimin “Për Miratimin e Rregullores së Mbledhjes së Posaçme të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë për zgjedhjen e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese”.

Kryetari në detyrë z.Sokol Sadushi, referuar nenit 7/ç, pika 3 dhe nenit 86, pika 5 të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000 “ Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe nenit 18 të Rregullores, do të thërrasë Mbledhjen e Posaçme të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, për të zgjedhur anëtarin e ri të Gjykatës Kushtetuese, ditën e martë, datë 15.03.2022, ora 13.00.

Për tu njohur me Rregulloren e Mbledhjes së Posaçme të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë për zgjedhjen e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, klikoni këtu.

 

Për kontakt: Ida Vodica Laska Drejtor i Marrëdhënieve me Publikun (Median) dhe me Jashtë Email: ida.vodica@gjykataelarte.gov.al www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte