• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Sistemi i mbrojtjes se informacionit, llojet dhe format e dokumentave

Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte