gjykata e larte_new politics logo_presentation_017_copy_2
DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN (MEDIAN) DHE ME JASHTË

Tiranë, 26.03.2019

NJOFTIM PËR MEDIAN

Shpallja e kandidaturave për anëtar të Gjykatës Kushtetuese

Në vijim të njoftimit publik të bërë nga Gjykata e Lartë më datë 21.02.2019 për hapjen e procedurës së aplikimit të kandidatëve për plotësimin e një vendi vakant në Gjykatën Kushtetuese, ka paraqitur kërkesë për këtë vend, brenda afatit ligjor 30 ditor, vetëm z. Arben Braçe.

 

Për kontakt: Ida Vodica Laska Drejtor i Marrëdhënieve me Publikun (Median) dhe me Jashtë Email: ida.vodica@gjykataelarte.gov.al www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte