Shpallja e fituesit në pozicionin: "Përgjegjës në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studimeve"

Shpallja e fituesit në pozicionin: " Përgjegjës në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studimeve"

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte