Search for upcoming trials

Search attributes
1 to 10 of 42 case  Page  of 5 terms per page 
No.Act: 70003-01736-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ASTRIT ELEZAJ (LICAJ)
Defendant: ASTRIT ELEZAJ (LICAJ)
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
31.01.2018 09:40:0026.12.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 30.11.2017Case details ]
No.Act: 59403-01347-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES Kund
Defendant: ADRIATIK MATRANXHI (SPAHIA)
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
14.02.2018 11:00:0012.01.2018Tom Ndreca
Dt.registration: 19.09.2017Case details ]
No.Act: 70001-01141-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
LEONIDHA GJONI
Applicant: LEONIDHA GJONI
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
21.02.2018 09:00:0019.01.2018Edmond Islamaj
Dt.registration: 24.07.2017Case details ]
No.Act: 70001-01142-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
AGRON YMERAJ
Applicant: AGRON YMERAJ
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
21.02.2018 09:20:0019.01.2018Edmond Islamaj
Dt.registration: 24.07.2017Case details ]
No.Act: 61002-00995-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE
Third Party: SHOQERIA "BP-2014"
Date hour sittingPosted onRapporteur
14.02.2018 10:20:0011.01.2018Tom Ndreca
Dt.registration: 20.06.2017Case details ]
No.Act: 59403-00988-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE Kund
Defendant: BLEDAR IMAMI ALIAS BEDINI
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
21.02.2018 09:40:0019.01.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 19.06.2017Case details ]
No.Act: 70007-00863-00-2017  (Come from: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
VASIL KOBURJA
Applicant: VASIL KOBURJA
District Attorney: PROKURORIA E APELIT PER KRIME TE RENDA TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
31.01.2018 10:00:0026.12.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 26.05.2017Case details ]
No.Act: 53102-00838-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AFERDITA HYSA
Applicant: AFERDITA HYSA
Interested Party: PROKURORIA E PERGJITHSHME
Date hour sittingPosted onRapporteur
19.02.2018 10:00:0015.01.2018Admir Thanza
Dt.registration: 23.05.2017Case details ]
No.Act: 31003-00457-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "ITALSHIRT ALBANIA" SH.P.K Kund
Plaintiff: SHOQERIA "ITALSHIRT ALBANIA" SH.P.K
Defendant: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE
Date hour sittingPosted onRapporteur
23.01.2018 10:10:0008.01.2018Admir Thanza
Dt.registration: 06.03.2017Case details ]
No.Act: 56430-02259-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
FATJONA KOCIBELLI
Applicant: FATJONA KOCIBELLI
Interested Party: PROKURORIA E PERGJITHSHME
Date hour sittingPosted onRapporteur
23.01.2018 10:00:0020.12.2017Ardian Dvorani
Dt.registration: 12.12.2016Case details ]
1 to 10 of 42 case  Page  of 5 terms per page 

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania