Search for upcoming trials

Search attributes
1 to 10 of 48 case  Page  of 5 terms per page 
No.Act: 90300-02734-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ERIND SALLAHI Kund
Plaintiff: ERIND SALLAHI
Defendant: FEDERATA SHQIPTARE E DANCIT SPORTIV
Date hour sittingPosted onRapporteur
28.09.2017 09:45:0014.09.2017Medi Bici
Dt.registration: 06.09.2017Case details ]
No.Act: 11243-02687-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
RAMI ISUFI Kund
Plaintiff: RAMI ISUFI
Defendant: MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGETISE DHE SIPERMARRJES TIRANE ; BASHKIA VLORE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
28.09.2017 11:30:0022.09.2017Artan Broci
Dt.registration: 31.08.2017Case details ]
No.Act: 61006-00468-00-2017  (Come from: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
Person under investigation: ARTUR ZOTO
Applicant: PROKURORIA PRNAE GJYKATES PER KRIME TE RENDA
Date hour sittingPosted onRapporteur
25.10.2017 11:00:0022.09.2017Tom Ndreca
Dt.registration: 24.03.2017Case details ]
No.Act: 11115-00868-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
IZEIR QELI Kund
Plaintiff: IZEIR QELI
Defendant: SHOQERIA "CONDOR" SH.P.K ; ARMANDO QELI ; ASIJE QELI
Date hour sittingPosted onRapporteur
05.10.2017 09:45:0021.09.2017Medi Bici
Dt.registration: 16.03.2017Case details ]
No.Act: 23000-00505-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MARSIDA TELA Kund
Plaintiff: MARSIDA TELA
Defendant: DORIAN TELA
Date hour sittingPosted onRapporteur
28.09.2017 11:45:0022.09.2017Artan Broci
Dt.registration: 10.02.2017Case details ]
No.Act: 56550-02213-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES Kund
Defendant: SAIMIR HADAJ
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
25.10.2017 09:40:0022.09.2017Edmond Islamaj
Dt.registration: 05.12.2016Case details ]
No.Act: 59403-00882-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR VLORE Kund
Defendant: EUGEN RAMA
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
25.10.2017 09:20:0022.09.2017Edmond Islamaj
Dt.registration: 23.05.2016Case details ]
No.Act: 11243-01130-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
ARJAN DHIMERTIKA Kund
Plaintiff: ARJAN DHIMERTIKA
Defendant: AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE ; KESHILLI I MINISTRAVE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE
Date hour sittingPosted onRapporteur
28.09.2017 09:30:0014.09.2017Medi Bici
Dt.registration: 07.04.2016Case details ]
No.Act: 52104-00385-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE Kund
Defendant: SHERIF LATAJ ; SEBASTJAN LATAJ
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
25.10.2017 09:00:0022.09.2017Edmond Islamaj
Dt.registration: 26.02.2016Case details ]
No.Act: 53201-00242-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE Kund
Defendant: NAIM XHAJA ; ERJON TAUZI ; KUJTIM MERSINAJ
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
25.10.2017 11:20:0022.09.2017Tom Ndreca
Dt.registration: 05.02.2016Case details ]
1 to 10 of 48 case  Page  of 5 terms per page 

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania