Search for upcoming trials

Search attributes
1 to 10 of 19 case  Page  of 2 terms per page 
No.Act: 70003-00503-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
ELIS COKU
Defendant: ELIS COKU
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT GJIROKASTER
Date hour sittingPosted onRapporteur
23.05.2018 10:40:0002.05.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 26.03.2018Case details ]
No.Act: 53601-01176-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ANDI GJIKNURI dhe T
Defendant: ANDI GJIKNURI ; SHOQERIA "ANDI" SH.P.K
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
23.05.2018 10:20:0002.05.2018Tom Ndreca
Dt.registration: 27.07.2017Case details ]
No.Act: 70001-01141-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
LEONIDHA GJONI
Applicant: LEONIDHA GJONI
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
30.05.2018 09:20:0002.05.2018Edmond Islamaj
Dt.registration: 24.07.2017Case details ]
No.Act: 70001-01142-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
AGRON YMERAJ
Applicant: AGRON YMERAJ
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
30.05.2018 09:40:0002.05.2018Edmond Islamaj
Dt.registration: 24.07.2017Case details ]
No.Act: 61002-00995-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE
Third Party: SHOQERIA "BP-2014"
Date hour sittingPosted onRapporteur
30.05.2018 10:40:0002.05.2018Tom Ndreca
Dt.registration: 20.06.2017Case details ]
No.Act: 59403-00988-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE Kund
Defendant: BLEDAR IMAMI ALIAS BEDINI
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
30.05.2018 10:20:0002.05.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 19.06.2017Case details ]
No.Act: 59403-00952-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
MARIGLEN DOGA
Defendant: MARIGLEN DOGA
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
23.05.2018 09:40:0002.05.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 15.06.2017Case details ]
No.Act: 59403-00403-00-2017  (Come from: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
ZABIT FISNKU
Applicant: ZABIT FISNKU
District Attorney: GJYKATA PER KRIME TE RENDA
Date hour sittingPosted onRapporteur
30.05.2018 12:00:0002.05.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 10.03.2017Case details ]
No.Act: 59403-01741-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
VASILLAQ GERXHI
Defendant: VASILLAQ GERXHI
District Attorney: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR BERAT
Date hour sittingPosted onRapporteur
30.05.2018 09:00:0002.05.2018Edmond Islamaj
Dt.registration: 27.09.2016Case details ]
No.Act: 59403-00882-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR VLORE Kund
Defendant: EUGEN RAMA
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
23.05.2018 09:20:0002.05.2018Edmond Islamaj
Dt.registration: 23.05.2016Case details ]
1 to 10 of 19 case  Page  of 2 terms per page 

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania