Search for upcoming trials

Search attributes
1 to 10 of 59 case  Page  of 6 terms per page 
No.Act: 88000-01640-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ERALD ZEFI
Applicant: ERALD ZEFI
Date hour sittingPosted onRapporteur
20.12.2017 09:40:0016.11.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 03.11.2017Case details ]
No.Act: 11243-03466-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "REPLEK FARMA" LTD Kund
Plaintiff: SHOQERIA "REPLEK FARMA" LTD
Defendant: SHOQERIA "ALKOMEDICA" LTD
Date hour sittingPosted onRapporteur
23.11.2017 09:00:0010.11.2017Artan Broci
Dt.registration: 02.11.2017Case details ]
No.Act: 70003-01306-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GEZIM GURAJ
Defendant: GEZIM GURAJ
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
22.11.2017 13:00:0015.11.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 12.09.2017Case details ]
No.Act: 61002-00995-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE
Third Party: SHOQERIA "BP-2014"
Date hour sittingPosted onRapporteur
06.12.2017 11:20:0003.11.2017Tom Ndreca
Dt.registration: 20.06.2017Case details ]
No.Act: 70007-00863-00-2017  (Come from: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
VASIL KOBURJA
Applicant: VASIL KOBURJA
District Attorney: PROKURORIA E APELIT PER KRIME TE RENDA TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
20.12.2017 10:00:0016.11.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 26.05.2017Case details ]
No.Act: 71001-00493-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
ADRIATIK MUHARREMI
Applicant: ADRIATIK MUHARREMI
District Attorney: PROKURORIA E APELIT GJIROKASTER
Date hour sittingPosted onRapporteur
13.12.2017 10:40:0010.11.2017Tom Ndreca
Dt.registration: 29.03.2017Case details ]
No.Act: 57210-00409-00-2017  (Come from: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
GEZIM SHALA dhe T
Defendant: SUZANA MANDIA ; GEZIM SHALA
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE PER KRIME TE RENDA TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
22.11.2017 12:15:0015.11.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 10.03.2017Case details ]
No.Act: 61014-00354-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
AVNI COGA
Applicant: AVNI COGA
Interested Party: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Date hour sittingPosted onRapporteur
06.12.2017 12:00:0016.11.2017Tom Ndreca
Dt.registration: 01.03.2017Case details ]
No.Act: 53801-00287-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
PANAJOT PILANI dhe T
Defendant: VALENT NALLBATI ; PANAJOT PILANI
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE
Date hour sittingPosted onRapporteur
13.12.2017 11:00:0010.11.2017Tom Ndreca
Dt.registration: 15.02.2017Case details ]
No.Act: 56260-00242-00-2017  (Come from: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
MIKEL HOXHA dhe T
Defendant: MIKEL HOXHA ; ERVIS SULO ; INDRIT RRAJA ; ALFRED SYLI ; LEONIDHA DHIMOJANI ; MIRJAN VITAJ ; KRISTJAN COKAJ
District Attorney: PROKURORIA PER KRIMET E RENDA TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
22.11.2017 09:40:0023.10.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 07.02.2017Case details ]
1 to 10 of 59 case  Page  of 6 terms per page 

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania