Për shqyrtim në seancë gjyqësore

Rezultate 1 - 20 / 842

Lista e çështjeve penale për gjykim, datë 26.10.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, datë 21.10.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, datë 15.10.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, datë 05.10.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, datë 05.10.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, datë 29.09.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, datë 28.09.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, datë 28.09.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, për njësim, datë 21.09.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, date 21.09.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, datë 20.09.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, date 14.09.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, date 13.09.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, datë 07.09.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, date 27.07.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, date 27.07.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, date 26.07.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, date 15.07.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, date 12.07.2021

Lista e çështjeve penale për gjykim, date 12.07.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte