Për shqyrtim në dhomë këshillimi

Rezultate 1 - 20 / 1013

Lista e çështjeve për gjykim datë 12.10.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 05.10.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 28.09.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 26.09.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 25.09.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 21.09.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 19.09.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 14.09.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 12.09.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 28.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 27.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 26.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 25.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 20.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 18.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 13.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 11.07.2023