Për shqyrtim në dhomë këshillimi

Rezultate 1 - 20 / 1065

Lista e çështjeve për gjykim datë 25.10.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 17.10.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 13.10.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 11.10.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 10.10.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 04.10.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 27.09.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 20.09.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 13.09.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 31.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 26.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 20.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 19.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 14.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 13.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 12.07.2023

Lista e çështjeve për gjykim datë 05.07.2023