• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

Organizimi juridik

 

  mbledhja e gjyqtareve

Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte