REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 30.12.2019

NJOFTIM PËR MEDIAN

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, në datën 30.12.2019, ora 13.00, do të zhvillojë mbledhjen e radhës me rend dite:

1. Paraqitja e Raportit Vjetor për Veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (i përkohshëm) i zgjedhur për vitin 2019

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte