REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 22.10.2019

NJOFTIM PËR MEDIAN

Në zbatim të nenit 226/2/a dhe pikës 2 të nenit 7/b të ligjit nr. 8577/2000 si edhe akteve nënligjore të miratuara nga KED, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, ditën e martë, datë 22.10.2019, ora 17.30, thërret mbledhjen e radhës me këtë rend dite:

-Shpallja e fillimit të procedurës së verifikimit të kandidaturave për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese, vakancë e parakohshme, shpallur nga Presidenti i Republikës me Dekretin nr.11291 datë 27.09.2019, si edhe zhvillimi i procedurës së shortit për përcaktimin e anëtarit relator të KED për ndjekjen e procedurave të verifikimit dhe vlerësimit të kandidaturave të këtij vendi vakant.


 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte