REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 06.11.2019

NJOFTIM PËR MEDIAN

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, më datë 07.11.2019, në orën 13.00, thërret mbledhjen e radhës, me këtë rend dite:

"Diskutim mbi qëndrimet e Presidentit të Republikës lidhur me procesin e plotësimit të vendeve vakante në Gjykatën Kushtetutese".

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte