• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TË SHPALLURA PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 22 SHTATOR 2022, SHTYHEN DHE DO TË SHQYRTOHEN NË NJË DATË TJETËR

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

SOKOL NGRESI

DATË 22 SHTATOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

TIRANË

11115-03809-00-2014

UNIVERSITETI I TIRANËS – SHEFKI MUÇAJ, AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE – DREJTORIA RAJONALE PËR QARKUN TIRANË, BASHKIA TIRANË

Lirim dorëzim trualli

E.PUPE

09.00

2.

TIRANË

11243-04259-00-2014

IRMA GORDANI – “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA”

Shpërblim dëmi

09.10

3.

TIRANË

11243-04372-00-2014

NESRET DUMLLAKU, KUJDESE DUMLLAKU – SHOQËRIA E SIGURIMEVE “ATLANTIK” SH.A

Shpërblim dëmi

09.20

U SHPALL SOT MË DATË 07.09.2022

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte