• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

NJOFTIM

Të gjitha çështjet e shpallura për tu gjykuar në datë 19.09.2023, në të cilat gjyqtari Sokol Sadushi është Kryesues/Relator, do të shtyhen për në datë 20.09.2023.

Të gjitha çështjet e shpallura për tu gjykuar në datë 19.09.2023, me Kryesues /relator gjyqtarin Sokol Ngresi, do të shtyhen për një datë tjetër, ndërsa çështjet e shpallura për tu gjykuar më dt 19.9.2023 me relator gjyqtarin Sokol Ngresi do të shtyhen datë 20.9.2023.

Tiranë më datë 18.09.2023

 

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte