NJOFTIM

Shënim: Të gjitha çështjet adiministrative e shpallura për shqyrtim në Dhomë Këshillimi, sot më datë 18.05.2023, me relatore gjyqtaren Arbena Ahmeti,do të shtyhen për t’u zhvilluar në një datë tjetër.

Shënim: Të gjitha çështjet  administrative  të shpallura  për shqyrtim në Dhomë Këshillimi, sot  më datë 18.05.2023, me relator gjyqtarin Gentian Medja,  do të shtyhen për t’u zhvilluar në një datë tjetër.  

Shënim: Të gjitha çështjet administrative me relator gjyqtar Asim Vokshi, të shpallura për tu shqyrtuar sot me date 18 Maj 2023, për shkak të mos formimit të trupit gjykues do t ë shtyhen për tu shqyrtuar në një datë tjetër.

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte