NJOFTIM

ÇESHTJET PENALE TE PLANIFIKUARA PER TU SHQYRTUAR ME DATE 19 SHTATOR 2018

DO TE SHTYHET PER NE NJE DATE TJETER ME SHPALLJE,

PER SHKAK TE MOS FORMIMIT TE TRUPIT GJYKUES PASI NE GJYKATEN E LARTE AKTUALISHT JANE KATER ANTAR NGA PESE QE DUHET TE JENE .

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

KAVAJE

01141

/17

LEONIDHA GJONI

Neni 4 i ligjit 154/2015, neni

17 i K.Penal.

09.00

E.ISLAMAJ

2.

KAVAJE

01142

/17

AGRON YMERAJ

Neni 4 i ligjit 154/2015, neni 17 i K.Penal.

09.20

3.

VLORE

00882

/16

EUGEN RAMA

Neni 512 K.Pr.Penal

09.40

4.

GJIROKASTER

00470

/16

KRENAR SKENDULI

Neni 283/1 i K. Penal

10.00

TIRANE ME 18.09.2018

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte