NJOFTIM

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 07.11.2018, SIPAS LISTËS TË DATËS 16.10.2018, ME RELATOR Z. ARDIAN DVORANI, SHTYHEN DHE DO TË SHQYRTOHEN NË DATËN 14.11.2018.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte