Njoftim për shtyrje seancash

19.07.2021

Çështja gjyqësore me palë ndërgjyqëse Paditës: Shoqeria Metro-sha, I paditur: Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, Drejtoria e Apelimit Tatimor pranë Ministrisë së Financave dhe Avokatura e Shtetit, nuk do të zhvillohet sot, në datën 19.07.2021, ora 09.00, për arsye objektive.

Seanca e ardhshme gjyqësore do të zhvillohet në datë 13.09.2021, ora 09.00.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte