Njoftim

21.06.2017

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TE PLANIFIKUARA PER GJYKIM ME DATE 22.06.2017, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN DHE DO TE GJYKOHEN ME DATE 20.07.2017, ORA NE VARESI TE LISTES.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

TIRANE

01449/13

SHOQERIA “VA & VA-G” SH.P.K ( SHOQERIA "GEGA TRANS PETROL" SH.P.K) -SHOQERIA "INSIG" SH.A, BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMEVE, TIRANE,, IMIR NDRECA

11.00

A.THANZA

2.

TIRANE

03398/13

SHOQERIA TREGTARE "RSA"SH.P.K, RAUF MUKAJ-BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SH.A

11.15

3.

TIRANE

01046/17

SHOQERIA "RESULI-ER" SH.A

11.30

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte