• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 08.10.2021

NJOFTIM PËR MEDIAN

Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve, e organizuar të premten në datë 8.10.2021, zgjodhi tre anëtarët e rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor, dhe anëtarin e Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.

Pas votimit dhe numërimit të votave, anëtarët e rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor janë: Z. Klodian Kurushi, nga Gjykata e Larte me 145 vota, Z. Ridvan Hado, nga Gjykatat e Apeleve me 140 vota si edhe Znj. Irena Plaku, nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore me 158 vota.

Ndërsa anëtari më i ri i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, u zgjodh Z.Genti Dokollari me 80 vota.

Fjalën përshendetëse të mbajtur nga Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë Z. Sokol Sadushi, mund ta gjeni të plotë duke klikuar këtu.

Item 1
 
 
Item 2
 
Item 3
 
Item 4
 
Item 5
 
Item 6
 
Item 7
 
Item 8
 
Item 9
 
Item 10
 
Item 11
 
Item 12

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte