MARGARITA BUHALI

whatsapp image 2022-10-10 at 10

Anëtare e Gjykatës së Lartë

Margarita Buhali u lind më 23 shtator 1976 në Berat. Në vitin 1999 ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës dhe në vitin 2002 është diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës me titullin magjistrate-gjyqtar.

Prej tetorit 2001 deri në nëntor të vitit 2002, Znj. Buhali ka ushtruar detyrën e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Më pas prej tetorit të këtij viti e deri në tetor të 2013 ajo ka qenë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat, prej nga më pas është emëruar gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë, deri në vitin 2022.

Znj. Buhali ka qenë anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019. Pedagoge e jashtme në universitetin jopublik “Albanian University” për “Të drejtën e detyrimeve” dhe Të drejtën civile, gjatë viteve 2010-2012, si edhe pedagoge e jashtme në Shkollën e Magjistraturës për “Të drejtën e detyrimeve” gjatë vitit 2021.

Prej janarit 1999 Znj. Buhali, ka marrë pjesë në shumë trajnime të organizuara nga Shkolla e Magjistraturës si edhe në disa aktivitete kombëtare e ndërkombëtare në fushën e së drejtës, duke qenë edhe eksperte trajnimi në shumë prej tyre. Ajo është autore e artikullit “Njoftimi i akteve të shtetit të huaj dhe për në shtetin ehuaj. Zbatimi i ligjit të huaj. Efektet e gjykimeve të çështjeve nga gjykatat e huaja nëgjykimin e filluar në Shqipëri”, botuar në Revistën e Shkollës së Magjistraturës “Jeta Jurike” Dhjetor 2011.

Me dekretin nr. 13697, datë 14.06.2022 të Presidentit të Republikës është emëruar gjyqtare në Gjykatën e Lartë.​

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte