Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 02.02.2023

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 26.09.2022

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 01.10.2021

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 08.09.2021

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 02.08.2021

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 30.07.2021

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 19.05.2021

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 07.04.2021

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 26.02.2021

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 07.10.2020

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 27.05.2020

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 23.06.2020

Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit, datë 22.06.2020

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte