Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit GJL

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 23.09.2020

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 02.03.2020

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 18.09.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 12.04.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 27.03.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 11.02.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 28.01.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 09.01.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 28.12.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 07.09.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 27.06.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 20.06.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 10.05.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 02.05.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 23.02.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 02.02.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 10.01.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 27.12.2017

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 07.11.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte