Lista e kandidatëve të tërhequr

Lista e kandidatëve të tërhequr nga kandidimet për Inspektor i Lartë i Drejtësisë

Lista e kandidatëve të tërhequr nga kandidimet për vendet vakante në Gjykatën Kushtetuese

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte