Lejimi i kandidimit të kandidatit Artur Metani, për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Lejimi i kandidimit të kandidates Eris Hysi, për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Lejimi i kandidimit të kandidatit Sokol Stojani, për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Lejimi i kandidimit të kandidates Lindita Troja, për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Lejimi i kandidimit të kandidates Joana Asimi Sorraj, për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte