Lejimi i kandidimit të kandidatit Artur Malaj, për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Lejimi i kandidimit të kandidatit Artur Metani, për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Lejimi i kandidimit të kandidates Eris Hysi, për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Lejimi i kandidimit të kandidates Marsida Xhaferllari, për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte