Lejimi i kandidimit të kandidatëve për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese si më poshtë:

1. Arta Vorpsi, për vendin vakant të shpallur nga Presidenti i Republikës, në datën 07.02.2018;

2. Arta Vorpsi, për vendin vakant të shpallur nga Kuvendi, në datën 12.02.2018;

3. Arta Vorpsi, për vendin vakant të shpallur nga Presidenti i Republikës, në datën 04.03.2019;

4. Arta Vorpsi, për vendin vakant të shpallur nga Kuvendi, në datën 04.03.2019;

5. Besnik Muçi, për vendin vakant të shpallur nga Presidenti i Republikës, në datën 07.02.2018;

6. Besnik Muçi, për vendin vakant të shpallur nga Kuvendi, në datën 12.02.2018;

7. Besnik Muçi, për vendin vakant, vakancë e parakohshme, të shpallur nga Presidenti i Republikës, në datën 07.02.2018;

8. Fiona Papajorgji, për vendin vakant të shpallur nga Presidenti i Republikës, në datën 04.03.2019;

9. Fiona Papajorgji, për vendin vakant të shpallur nga Kuvendi, në datën 04.03.2019;

10. Regleta Panajoti, për vendin vakant të shpallur nga Presidenti i Republikës, në datën 07.02.2018;

11. Regleta Panajoti, për vendin vakant, vakancë e parakohshme, të shpallur nga Presidenti i Republikës, në datën 07.02.2018;

12. Elsa Toska, për vendin vakant të shpallur nga Presidenti i Republikës, në datën 07.02.2018;

13. Elsa Toska, për vendin vakant të shpallur nga Kuvendi, në datën 12.02.2018;

14. Elsa Toska, për vendin vakant të shpallur nga Presidenti i Republikës, në datën 04.03.2019;

15. Elsa Toska, për vendin vakant të shpallur nga Kuvendi, në datën 04.03.2019;

16. Marsida Xhaferllari, për vendin vakant të shpallur nga Presidenti i Republikës, në datën 04.03.2019; 

 

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte