PËRBËRJA E KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI 2022

1. Sokol Binaj (nga Gjykata e Lartë) .................................................Kryetar

2. Marsida Xhaferllari (nga Gjykata Kushtetuese).................................Zëvendëskryetare

3. Elsa Toska (nga Gjykata Kushtetuese)............................................Anëtare

4. Anila Leka (nga Prokuroria e Përgjithshme).....................................Anëtare

5. Edlira Petri (nga Gjykatat e Apeleve)..............................................Anëtare

6. Enton Dhimitri (nga Gjykatat e Apeleve)..........................................Anëtar

7. Etien Kapo (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit)..........Anëtar

8. Arta Marku (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit).........Anëtare

9. Klodiana Mema Veizi (nga Gjykatat Administrative)............................Anëtare

1. Altin Binaj (nga Gjykata Kushtetuese)...........................................Anëtar Zëvendësues

2. Sandër Simoni (nga Gjykata e Lartë)..............................................Anëtar Zëvendësues

3. Thoma Jano (nga Prokuroria e Përgjithshme)..................................Anëtar Zëvendësues

4. Ridvan Hado (nga Gjykatat e Apeleve)...........................................Anëtar Zëvendësues

5. Genti Xholi (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit).........Anëtar Zëvendësues

6. Erarbër Madhi (nga Gjykatat Administrative)...................................Anëtar Zëvendësues

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte