Lista e anëtarëve

 

PËRBËRJA E KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI 2021

1. Ervin Pupe (nga Gjykata e Lartë) - Kryetar

2. Marsida Xhaferllari (nga Gjykata Kushtetuese) - Zëvendëskryetare

3. Elsa Toska (nga Gjykata Kushtetuese) - Anëtare

4. Adnan Xholi (nga Prokuroria e Përgjithshme) - Anëtar

5. Astrit Kalaja (nga Gjykatat e Apeleve) - Anëtar

6. Elona Toro (nga Gjykatat e Apeleve) - Anëtare

7. Gjon Fusha (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit)...Anëtar

8. Genti Xholi (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit) - Anëtar

9. Rilinda Selimi (nga Gjykatat Administrative) - Anëtare

1. Fiona Papajorgji (nga Gjykata Kushtetuese) - Anëtare Zëvendësuese

2. Ilir Panda (nga Gjykata e Lartë) - Anëtar Zëvendësues

3. Kujtim Luli (nga Prokuroria e Përgjithshme) - Anëtar Zëvendësues

4. Zegjine Sollaku (nga Gjykatat e Apeleve) - Anëtare Zëvendësuese

5. Kleanth Zeka (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit) - Anëtar Zëvendësues

6. Gentiana Xhelili (nga Gjykatat Administrative) - Anëtare Zëvendësuese

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte