Lista e anëtarëve

PËRBËRJA E KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI 2020

1. Ardian Dvorani (nga Gjykata e Lartë) .................................................Kryetar

2. Vitore Tusha (nga Gjykata Kushtetuese)........................................Zëvendëskryetare

3. Fiona Papajorgji (nga Gjykata Kushtetuese).........................................Anëtare

4. Arta Marku (nga Prokuroria e Përgjithshme)..................................Anëtare

5. Miranda Andoni (nga Gjykatat e Apeleve)............................................Anëtare

6. Saida Dollani (nga Gjykatat e Apeleve)............................................Anëtare

7. Ludovik Dodaj (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit)...Anëtar

8. Fatjona Memçaj (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit)...Anëtare

9. Arjan Qafa (nga Gjykatat Administrative)....................................Anëtar

1. Marsida Xhaferllari (nga Gjykata Kushtetuese)................................Anëtare Zëvendësuese

2. Bilbil Mete (nga Prokuroria e Përgjithshme)..........................Anëtar Zëvendësues

3. Nazmi Troka (nga Gjykatat e Apeleve)....................................Anëtar Zëvendësues

4. Nezir Gjoka (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit)...Anëtar Zëvendësues

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte