Lista e anëtarëve

PËRBËRJA E KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI

(I PËRKOHSHËM) 2019

Anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (Të Përkohshëm) 2019

1. Ardian Dvorani (Gjyqtar i Gjykatës së Lartë) -Kryetar

2. Vitore Tusha (Gjyqtare e Gjykatës Kushtetuese) - Zëvendëskryetare

3. Arta Marku (Prokurore nga Prokuroria e Përgjithshme)- Anëtare

4. Fatri Islamaj (Gjyqtar nga Gjykatat e Apelit)- Anëtar

5. Margarita Buhali (Gjyqtare nga Gjykatat e Apelit) -Anëtare

6. Fatjona Memçaj (Prokurore pranë Gjykatave të Apelit) - Anëtare

7. Eriol Roshi (Gjyqtar nga Gjykatat Admini strative) -Anëtar

Anëtarët Zëvendësues të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi

(Të Përkohshëm) 2019

1. Medi Bici (Gjyqtar i Gjykatës së Lartë)

2. Gurali Brahimllari (Gjyqtar nga gjykatat e apelit)

3. Klodiana Veizi (Mema) (Gjyqtare nga gjykatat administrative)

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte