PËRBËRJA E KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI 2023

1. Sandër Simoni (nga Gjykata e Lartë) - Kryetar

2. Altin Binaj (nga Gjykata Kushtetuese) - Zëvendëskryetar

3. Fjona Papajorgji (nga Gjykata Kushtetuese) - Anëtare

4. Arqilea Koça (nga Prokuroria e Përgjithshme) - Anëtar

5. Fuat Vjerdha (nga Gjykatat e Apeleve) - Anëtar

6. Engert Pëllumbi (nga Gjykatat e Apeleve) - Anëtar

7. Arta Marku (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit) - Anëtare

8. Gjon Fusha (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit) - Anëtar

9. Enerjeta Shehaj (nga Gjykatat Administrative) – Anëtare


1. Vitore Tusha (nga Gjykata Kushtetuese) - Anëtare Zëvendësuese

2. Albana Boksi (nga Gjykata e Lartë) - Anëtare Zëvendësues

3. Alma Muça (nga Prokuroria e Përgjithshme) - Anëtare Zëvendësues

4. Genti Shala (nga Gjykatat e Apeleve) - Anëtar Zëvendësuese

5. Moisi Duda (nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit) - Anëtar Zëvendësues

6. Elda Vrioni (nga Gjykatat Administrative) - Anëtare Zëvendësues

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte