• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Kërkesave për Pezullim

Lista e kërkesave për pezullim civile

 

Lista e kërkesave për pezullim penale

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte