Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 78339 ceshtje  Faqe  prej 7834 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-01544-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH) SH.A Kund
Paditës: KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH) SH.A
I Paditur: ISUF MATOSHI
Dt.regjistrimi: 14.06.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01543-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
HAJRIE BUCPAPAJ Kund
Paditës: HAJRIE BUCPAPAJ
I Paditur: DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONES PUBLIKE TIRANE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TROPOJE
Dt.regjistrimi: 14.06.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01542-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
SHOQERIA "SHUSHICA" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "SHUSHICA" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "SHERBIMI PERMBARIMOR JUSTICA" SH.P.K.
Palë e Tretë: MEHMET ISUFI ; LINDITA ISUFI
Dt.regjistrimi: 14.06.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01541-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
SHOQERIA "LORIS KONFEKSION" SH.P.K Kund
Paditës: SHOQERIA "LORIS KONFEKSION" SH.P.K
I Paditur: SHOQERIA "SHERBIMI PERMBARIMOR AB" SH.P.K ; SHOQERIA "BANKA KOMBETARE TREGTARE" SH.A
Dt.regjistrimi: 14.06.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01540-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ANISE MESHNUNI dhe T
Paditës: PRANVERA MESHNUNI ; AMINE MESHNUNI ; MUHAMED MESHNUNI ; ANISE MESHNUNI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. DEGA SHKODER
Palë e Tretë: VEHBI NICERI
Dt.regjistrimi: 13.06.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01539-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
FATMIRA GJURA Kund
Paditës: FATMIRA GJURA
I Paditur: FILIALI I POSTES ELBASAN ; SHOQERIA "POSTA SHQIPTARE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 13.06.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01538-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
GEZIM GORA Kund
Paditës: GEZIM GORA
I Paditur: KOMPANIA - DEVOLL HYDROPAWER SH.A
Dt.regjistrimi: 13.06.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11112-01537-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
TAULANT ROKO Kund
Paditës: TAULANT ROKO
I Paditur: EDMOND LEKA ; HEDIJE TRASHI ; ILIRJAN LEKA ; XHULJETA TREPSENISHTI ; ARBANA GRECA
Dt.regjistrimi: 13.06.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01536-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Palë e Interesuar: MARJAN NIKOLLI ; KRISTJAN KOLA ; MARJAN GJOKLAJ
Dt.regjistrimi: 13.06.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01535-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
HEKURAN QYRA dhe T
Paditës: HEKURAN QYRA ; NAZMI QYRA ; FATIME BEDELI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES ; SHERIF QYRA ; FADILE BLLOSHMI ; HAMIT QYRA ; ENITA QYRA (GJORGJI) ; SAIBE BEQO ; SAMI QYRA
Dt.regjistrimi: 13.06.2019Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 78339 ceshtje  Faqe  prej 7834 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte