Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 57951 ceshtje  Faqe  prej 5796 terma ne faqe
Nr.Akti: 11217-00630-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
MIRELA KRASNIQI Kund
Paditës: MIRELA KRASNIQI
I Paditur: SHOQERIA "FAG MARIAN" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00629-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
AGIM JOLLA Kund
Paditës: AGIM JOLLA
I Paditur: BASHKIA DIVJAKE ; NDERMARRJA E UJESJELLESIT DIVJAKE
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11112-00628-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
NAZMIJE KARAMETA Kund
Paditës: NAZMIJE KARAMETA
I Paditur: LUCIJE BILLO ; AGIM KARAMETA ; ZAIMIR KARAMETA ; HYQMET KARAMETA
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-00627-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
FATIME SINANI dhe T
Paditës: YLLKA NEXHA ; RISELDA NEXHA ; FATIME SINANI
I Paditur: QENDRA SPITALORE ELBASAN
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00626-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "WONDER" SH.A Kund
Paditës: SHOQERIA "WONDER" SH.A
I Paditur: SHOQERIA "ENERGO-SAS" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00625-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PERUZE LAMLLARI Kund
Paditës: PERUZE LAMLLARI
I Paditur: EDMOND GOXHARAJ ; SHERBIMI PERMBARIMOR GJYQESOR "KREON" ; SHOQERIA "BANKA CREDIT AGRICOLE SHQIPERI" SH.A
Palë e Tretë: PERPARIM LAMLLARI ; LULJETA LAMLLARI
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00624-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ERJONA GRABOCKA Kund
Paditës: ERJONA GRABOCKA
I Paditur: SHOQERIA "ROAL" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11112-00623-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
YMER DITA Kund
Paditës: YMER DITA
I Paditur: JULJANA DITA (QERIMI) ; EDUART DITA
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00622-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
BLERINA MUSTAFARAJ Kund
Paditës: BLERINA MUSTAFARAJ
I Paditur: SHOQERIA "ALBCONTROL" SH.A
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00621-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
SOKOL GEGA Kund
Paditës: SOKOL GEGA
I Paditur: BASHKIA LEZHE, NJESIA ADMINISTRATIVE BALLDRE
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 57951 ceshtje  Faqe  prej 5796 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte