Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 74449 ceshtje  Faqe  prej 7445 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-03394-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kurbin)
XHEVAHIRE JAKUPI Kund
Paditës: XHEVAHIRE JAKUPI
I Paditur: ZYRA PERMBARIMORE KURBIN
Dt.regjistrimi: 07.12.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03393-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
RAMIS KAMBERAJ Kund
Paditës: RAMIS KAMBERAJ
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 07.12.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90100-03392-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
AGUR BUFI Kund
Paditës: AGUR BUFI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 07.12.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-03391-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kukës)
YLBER DURAKU Kund
Paditës: YLBER DURAKU
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE
Dt.regjistrimi: 07.12.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03390-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
KADRI NUHU Kund
Paditës: KADRI NUHU
I Paditur: SHOQERIA ANONIME "MEGA GAZ" SH.A.
Dt.regjistrimi: 07.12.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03389-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pukë)
PETRI SINANI Kund
Paditës: PETRI SINANI
I Paditur: ZYRA E GJENDJES CIVILE PUKE
Palë e Tretë: ZYRA E GJENDJES CIVILE SHUSHICE, BASHKIA ELBASAN
Dt.regjistrimi: 07.12.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03388-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
FERMAN VELAJ Kund
Paditës: FERMAN VELAJ
I Paditur: NJESIA E QEVERISJES VENDORE BASHKIA FIER ; MINISTRIA E EKONOMISE TIRANE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME FIER
Palë e Tretë: MINISTRIA E BUJQESISE DHE E ZHVILLIMIT RURAL TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 07.12.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-03387-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
PERPARIM HAJDINI Kund
Paditës: PERPARIM HAJDINI
I Paditur: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A. PATOS
Dt.regjistrimi: 07.12.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03386-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
DHIMITER DUKA Kund
Paditës: DHIMITER DUKA
I Paditur: SPIRO STEFANIDHI ; ARETI STEFANIDHI ; BASHKIA SARANDE
Palë e Tretë: ZYRA E PERMBARIMIT GJYQESOR SARANDE
Dt.regjistrimi: 07.12.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-03385-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
MIRELA SHENA Kund
Paditës: MIRELA SHENA
I Paditur: FILIALI I POSTES SHQIPTARE SH.A. SARANDE
Dt.regjistrimi: 07.12.2018Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 74449 ceshtje  Faqe  prej 7445 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte