Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 66847 ceshtje  Faqe  prej 6685 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00262-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ANA" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "ANA" SH.P.K.
I Paditur: ROBERT NACE
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00261-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
HASAN PETI Kund
Paditës: HASAN PETI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; BASHKIA ELBASAN
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00260-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
MUHARREM GJOCAJ Kund
Paditës: MUHARREM GJOCAJ
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Palë e Tretë: BASHKIA TROPOJE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TROPOJE
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00259-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pukë)
NERTILA PJETRI Kund
Paditës: NERTILA PJETRI
I Paditur: BASHKIA PUKE
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00258-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
MYNEVER BAHOLLI Kund
Paditës: MYNEVER BAHOLLI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00257-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
SHEFIK ZEQIRI Kund
Paditës: SHEFIK ZEQIRI
I Paditur: PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT GENTJANA MADANI
Palë e Tretë: SHOQERIA "BANKA SOCIETTA GENERALE ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00256-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
BENON DOLLIJA Kund
Paditës: BENON DOLLIJA
I Paditur: SHOQERIA "ALB-SIGURACION" SH.A.
Palë e Tretë: SHOQERIA "LANDESLEASE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00255-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SILVANA SARACINI Kund
Paditës: SILVANA SARACINI
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME TIRANE" SH.A
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00254-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FATBARDHA BYTYCI Kund
Paditës: FATBARDHA BYTYCI
I Paditur: SHOQERIA "VERBUND HYDROPOEER GMBH ALBANIAN BRANCH"
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00253-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
XHELADIN LUKA Kund
Paditës: XHELADIN LUKA
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME" SH.A
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 66847 ceshtje  Faqe  prej 6685 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte