Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 81672 ceshtje  Faqe  prej 8168 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00306-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Korçë)
ILIRJAN CEREPI Kund
Paditës: ILIRJAN CEREPI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DEGA POGRADEC
Dt.regjistrimi: 10.03.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00305-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. Kund
Paditës: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME KORCE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 10.03.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00304-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
PIRO BELBA dhe T
Paditës: ILIR BELBA ; PIRO BELBA
I Paditur: KESHILLI I MINISTRAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE KORCE
Dt.regjistrimi: 10.03.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00303-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Shkodër)
ZYHDI RAXHIMI Kund
Paditës: ZYHDI RAXHIMI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE SHKODER
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 10.03.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00302-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Korçë)
ARBEN DETI dhe T
Paditës: ARBEN DETI ; MIRIANA LACO ; AFERDITA KONO ; ILIRJAN DETI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: ASHK, DREJTORIA VENDORE KORCE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE KORCE
Dt.regjistrimi: 10.03.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00301-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
NAIM SHERRI
Kërkues: NAIM SHERRI
Palë e Tretë: TONIN NDOJAJ ; ZYRA PERMBARIMORE LEZHE
Dt.regjistrimi: 10.03.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00300-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
PRENG VATHI
Kërkues: PRENG VATHI
Dt.regjistrimi: 10.03.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00299-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
BESAR KALI Kund
Paditës: BESAR KALI
I Paditur: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DREJTORIA VENDORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 10.03.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00298-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
VASKE CANGO Kund
Paditës: VASKE CANGO
I Paditur: AFERDITA BARDHI
Dt.regjistrimi: 10.03.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00297-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Korçë)
XHEZMI HOXHA dhe T
Paditës: XHEZMI HOXHA ; VIOLETA MURATI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE
Dt.regjistrimi: 10.03.2020Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 81672 ceshtje  Faqe  prej 8168 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte