Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 60836 ceshtje  Faqe  prej 6084 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-01854-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
FATIME DEDJA Kund
Paditës: FATIME DEDJA
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME, TIRANE
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01853-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
GEZIM AGOLLI Kund
Paditës: GEZIM AGOLLI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01852-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ALBTELEKOM" SH.A Kund
Paditës: SHOQERIA "ALBTELEKOM" SH.A
I Paditur: SHOQERIA "FLASH COMPANY" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01851-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
THOMA ANGJELLARI Kund
Paditës: THOMA ANGJELLARI
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME" SH.A. POGRADEC
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01850-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
ADEM GECI Kund
Paditës: ADEM GECI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01849-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
DRITERO HAMZALLARI Kund
Paditës: DRITERO HAMZALLARI
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME" SH.A. POGRADEC
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-01848-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
HYDO AVDULAJ Kund
Paditës: HYDO AVDULAJ
I Paditur: BAKI KORCARI
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01847-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
VLADIMIR MILOVA dhe T
Paditës: ARBEN ZYLYFTARI ; VLADIMIR MILOVA
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; BEHAR ZERE ; ERVEHE LEKU ; FATMIR LEKU ; LULJETA KADENA ; DONIKA KURTI ; ARDONA MALASI
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT ; ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01846-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Përmet)
LEONORA ZOTO Kund
Paditës: LEONORA ZOTO
I Paditur: SHOQERIA "ENVO-COMPANY" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01845-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
DHORI GJECI Kund
Paditës: DHORI GJECI
I Paditur: MYRTIAN RAMAJ ; ILIRJANA RAMAJ ; ANISA RAMAJ ; BASHKIA FIER
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 60836 ceshtje  Faqe  prej 6084 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte