Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 81906 ceshtje  Faqe  prej 8191 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00402-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
STAVRI KONOMI Kund
Paditës: STAVRI KONOMI
I Paditur: PANAJOT LULA
Dt.regjistrimi: 27.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00401-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
LAVDIE GJIKA dhe T
Paditës: FIZE CAKALLI ; LAVDIE GJIKA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 27.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00400-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
KATERINA PRIFTI (CECI) dhe T
Paditës: KATERINA PRIFTI (CECI) ; ALEKSANDRA KONDI (CECI)
I Paditur: POLIMER CECI ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE
Dt.regjistrimi: 26.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00399-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
LINDOR SEITAJ Kund
Paditës: LINDOR SEITAJ
I Paditur: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A ; SHOQERIA "ALBGAZ" SH.A
Dt.regjistrimi: 26.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00398-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
SABAUDIN RAMADANAJ Kund
Paditës: SABAUDIN RAMADANAJ
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 26.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00397-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
ARIANA KONOMI Kund
Paditës: ARIANA KONOMI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 26.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00396-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
SHOQERIA "ALBKROM" SH.A Kund
I Paditur: QEMAL PEPA
Paditës: SHOQERIA "ALBKROM" SH.A
Dt.regjistrimi: 26.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00395-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Korçë)
SKENDER ABDULLARI Kund
Paditës: SKENDER ABDULLARI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 26.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00394-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
SHOQERIA "ALBKROM" SH.A Kund
Paditës: SHOQERIA "ALBKROM" SH.A
I Paditur: ISMAIL BASHA
Dt.regjistrimi: 26.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00393-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
SHERBIMI PERMBARIMOR "FS" SH.P.K. dhe T
Paditës: SHERBIMI PERMBARIMOR "FS" SH.P.K. ; KLEDI ZOTOLLI
I Paditur: MYZAFER ZOTOLLI ; BIKO ZOTOLLI ; TAULANT ZOTOLLI
Dt.regjistrimi: 26.05.2020Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 81906 ceshtje  Faqe  prej 8191 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte