Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 80468 ceshtje  Faqe  prej 8047 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-02466-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
ANESTI POJANI Kund
Paditës: ANESTI POJANI
I Paditur: AURIKA LEGO (POJANI) ; NIKOLETA PALLOCI ; VASIL POJANI ; MISHEL POJANI ; VASILIKA POJANI ; ARMIDA POJANI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.regjistrimi: 07.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-02465-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Krujë)
LELI MIRI dhe T
Paditës: ISMAIL MIRI ; LELI MIRI
I Paditur: GEZIM MIRI ; ISLAM SELMANI ; SALI JANGOLLI ; HASAN MIRI ; EMIN HASA ; FITIM HASA ; BUJAR XHIXHA
Dt.regjistrimi: 07.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02464-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SELMAN LULO dhe T
Paditës: SHOQERIA "KORCA" SH.P.K. ; FATIME LULO ; ULJANA QYLAFI (LULO) ; SUZANA SHOTA (LULO) ; MAJLINDA QIRICI (LULO) ; SELMAN LULO
I Paditur: SHOQERIA "BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE" SH.A. (SUBJEKTI QE KA PERTHITHUR ME NBG) ; SHOQERIA PERMBARIMORE "BAILIFF SERVICE ALBANIA" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 07.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02463-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
IRMA SINANI Kund
Paditës: IRMA SINANI
I Paditur: SHOQ."POSTA SHQIPTARE" SH.A. FILIALI POSTES TIRANE, DREJT. SHERBIMEVE MBESHTETESE SEKTORI BURIMEVE
Dt.regjistrimi: 06.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02462-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AVNI MURRA Kund
Paditës: AVNI MURRA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE ; SHERBIMI PERMBARIMOR "ZIG" SH.P.K. ; PERMBARUES GJYQESOR PRIVAT LORENC E. SOLLAKU ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 06.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02461-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "KOMFORT" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "KOMFORT" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "BEST 2010" SH.P.K. ; LINDITA BARCI (VAKIARI) ; ASTRIT VAKIARI
Dt.regjistrimi: 06.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02460-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE
Kërkues: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE
Palë e Tretë: SHERBIMI PERMBARIMOR "TDR GROUP" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 06.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02459-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ELGAKOTI" SH.P.K.
Kërkues: SHOQERIA "ELGAKOTI" SH.P.K.
Palë e Interesuar: PRESIDENCA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE ; KESHILLI I LARTE I DREJTESISE ; INSPEKTORIATI I KESHILLIT TE LARTE TE DREJTESISE ; GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE ; ZYRA E PERMBARIMIT SHTETEROR
Dt.regjistrimi: 06.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02458-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
YLLI SULEJMANI Kund
Paditës: YLLI SULEJMANI
I Paditur: MIRANDA GIGNASI ; BASHKIA TIRANE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME NR.3 E PUNETOREVE TE QYTETIT, PRANE BASHKISE TIRANE
Palë e Tretë: FLAMUR SULEJMANI ; KANERINA SULEJMANI
Dt.regjistrimi: 05.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02457-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
BAJRAM MASHA dhe T
Paditës: RABIJE MASHA ; BAJRAM MASHA
I Paditur: XHAVIT CELIKU ; NAIME XHEMALI (CELIKU) ; LUMTURIJE SELENICA (CELIKU) ; ADEM CELIKU ; MERITA DODA (CELIKU) ; FATBARDH CELIKU ; MIMOZA MALIQI (CELIKU) ; GENCI CELIKU ; LAVDIJE HUTA ; ROLAND HUTA ; ELVIS HUTA ; ARDIAN VJOLLCA ; FADIL VJOLLCA ; SAMI HUTA
Palë e Tretë: ZYRA PERMBARIMORE TIRANE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE
Dt.regjistrimi: 05.11.2019Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 80468 ceshtje  Faqe  prej 8047 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte