Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 79414 ceshtje  Faqe  prej 7942 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-02038-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MINE BURGU (GJIKA) Kund
Paditës: MINE BURGU (GJIKA)
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ; ARKIVI QENDROR I INSTITUTIT TE SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Dt.regjistrimi: 10.09.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11227-02037-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MYQEREM ZEQO dhe T
Paditës: MYQEREM ZEQO ; SHQIPONJA ZEQO (MECAJ)
I Paditur: RRAHIM COTA
Dt.regjistrimi: 10.09.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02036-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
GEZIM BAKU dhe T
Paditës: GEZIM BAKU ; MERJEME KOKA ; FATMIRE GJONI ; SHPETIME KURTI ; AGIM BAKU ; AVNI BAKU ; RRUZHDI BAKU
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 10.09.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02035-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ADEM SHEHU Kund
Paditës: ADEM SHEHU
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ; DREJTORIA E ARKIVIT QENDROR LUNDER I INSTITUTIT TE SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Dt.regjistrimi: 10.09.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02034-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MYFARETE NERJAKU Kund
Paditës: MYFARETE NERJAKU
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 10.09.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02033-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
HYSEN VAROSHI Kund
Paditës: HYSEN VAROSHI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 10.09.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02032-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ALBERT DOMI Kund
Paditës: ALBERT DOMI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 10.09.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 43000-02031-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ALB CRISTIAN" SH.P.K Kund
I Paditur: SEBASTIANO CRISTIANI
Paditës: SHOQERIA "ALB CRISTIAN" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 09.09.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02030-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
SHOQERIA "EDITRICE VELAR" S.R.L
Palë e Tretë: MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT ; MINISTRIA E MIREQENIES SOCIALE DHE RINISE ; MINISTRIA E KULTURES ; MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT
Kërkues: SHOQERIA "EDITRICE VELAR" S.R.L
Dt.regjistrimi: 09.09.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02029-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ZAHIDE ALLARAJ Kund
Paditës: ZAHIDE ALLARAJ
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "CORRECTOR" SH.P.K ; SHOQERIA "TRANZIT" SH.P.K ; SHOQERIA "RAIFFEISEN BANK" SH.A ; DANIEL JATA
Dt.regjistrimi: 09.09.2019Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 79414 ceshtje  Faqe  prej 7942 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte