Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 62541 ceshtje  Faqe  prej 6255 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-02541-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
I Pandehuri: BAHRI VULASHI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02540-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
XHEVAT KRAJA Kund
Paditës: XHEVAT KRAJA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02539-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ANTON GEGA Kund
Paditës: ANTON GEGA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02538-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
BISLIM SINAJ
Kërkues: BISLIM SINAJ
Palë e Interesuar: SHOQERIA "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02537-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
NAXHI BAKO Kund
I Paditur: VALENTIN DEDA ; GJON DUKGILAJ ; FLORA DEDA ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER ; SHOQERIA "SMO UNION"
Paditës: NAXHI BAKO
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02536-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Përmet)
LUAN VELAJ Kund
Paditës: LUAN VELAJ
I Paditur: VASIL ALLAMANI ; LIRI QAFA ; FATIME ALLAMANI ; JOAN ALLAMANI ; SHQIPONJA MECI ; BLERIM ALLAMANI
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 21004-02535-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
AISHE DUNGA
Kërkues: AISHE DUNGA
Palë e Interesuar: ZYRA E GJENDJES CIVILE KATUNDI I RI DURRES ; MELEQ GJIKA ; ALTIN KOCI
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-02534-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-02533-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ILIR BREGOVIQ dhe T
Paditës: IZET KOPLIKU ; FIRDUS OSMANAGA ; BURHAN OSMANAGIQ ; ILIR BREGOVIQ
I Paditur: SHOQERIA "LUANI" SH.P.K ; IZET KOPLIKU ; FIRDUS OSMANAGA ; BURHAN OSMANAGIQ ; ILIR BREGOVIQ
Palë e Tretë: AMIR OSMANAGA ; AGRON OSMANAGA ; FATMIR OSMANAGA ; HAMZA OSMANAGA ; IRMA OSMANAGA ; IRGEN OSMANAGA ; IRSA OSMANAGA ; ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER
Ndërhyrës Kryesor: AMIR OSMANAGA ; AGRON OSMANAGA ; FATMIR OSMANAGA
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02532-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ARJAN HYSENI Kund
Paditës: ARJAN HYSENI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A, (O.SH.E.E)
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 62541 ceshtje  Faqe  prej 6255 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte