Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 65510 ceshtje  Faqe  prej 6551 terma ne faqe
Nr.Akti: 90100-03758-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A Kund
Paditës: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "T. M. A" SH.P.K ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MALLAKASTER
Ndërhyrës Dytësor: SHOQERIA "BANKA CREDINS" SH.A
Palë e Tretë: SHOQERIA PERMBARIMORE "TDR GROUP" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 17.11.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03757-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
JOVAN VASILI Kund
Paditës: JOVAN VASILI
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Ndërhyrës Dytësor: ANISHA HABILAJ
Dt.regjistrimi: 17.11.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03756-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
BERAT MISLIMI dhe T
Paditës: MERIBE MISLIMI ; AFERDITA HAMZA ; BERAT MISLIMI
I Paditur: SHOQERIA "ARME - L" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 17.11.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03755-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
LILJANA JOSIFI Kund
Paditës: LILJANA JOSIFI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 17.11.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03754-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
KRISTIAN KOLA Kund
Paditës: KRISTIAN KOLA
I Paditur: HEKURAN KOBOCI
Dt.regjistrimi: 17.11.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-03753-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
MAKSIM GUCE dhe T
Paditës: SHEFIT ZOTO ; THANAS BAKALLI ; XHAFERR PAJO ; PELLUMB BERBERAJ ; MAKSIM GUCE
I Paditur: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A, PATOS, FIER
Dt.regjistrimi: 17.11.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03752-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
NAXHIJE RAPUSHI
Kërkues: NAXHIJE RAPUSHI
Palë e Interesuar: KUJTIM RAPUSHI ; LEONIDHA KORUNI ; AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.regjistrimi: 17.11.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03751-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
SABRI GASHI Kund
Paditës: SABRI GASHI
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME FIER", SH.A
Dt.regjistrimi: 17.11.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03750-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHOQERIA "HOTI - METAL" SH.P.K Kund
Paditës: SHOQERIA "HOTI - METAL" SH.P.K
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE PRIVATE "KODRA BAILIF SERVICE" SH.P.K ; SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A, TIRANE
Dt.regjistrimi: 17.11.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11242-03749-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Mat)
MIRE MURATI
Kërkues: MIRE MURATI
Palë e Tretë: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER
Dt.regjistrimi: 17.11.2017Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 65510 ceshtje  Faqe  prej 6551 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte