Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 63540 ceshtje  Faqe  prej 6354 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-02974-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
GJON LALA Kund
Paditës: GJON LALA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-02973-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SOKOL RRAGAMI dhe T
Paditës: PERSONI FIZIK "LILIANA RRAGAMI" ; SOKOL RRAGAMI
I Paditur: SHOQERIA "BANKA PROCREDIT" SH.A. ; SHOQERIA "BANKA PROCREDIT" SH.A., DEGA SHKODER
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02972-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
XHEVDET BACO Kund
Paditës: XHEVDET BACO
I Paditur: SKENDER MEJDIAJ ; PRANVERA MEJDIAJ
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 41201-02971-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE VLORE
Kërkues: DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE VLORE
Palë e Tretë: SHOQERIA "CENO" SH.A.
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02970-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
BASHKIA SHKODER Kund
Paditës: BASHKIA SHKODER
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02969-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
RIDVAN GURI Kund
Paditës: RIDVAN GURI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A., DEGA SHKODER
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11117-02968-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
HASAN GROZHA dhe T
Paditës: YMER GROZHA ; SERVETE PIROVIQ (GROZHA) ; HASAN GROZHA
I Paditur: XHEMAL GROZHA ; VEHBI GROZHA
Palë e Tretë: REMZIJE GERCARI (GROZHA) ; FITNETE DIVIDI (GROZHA)
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02967-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
NIK GJECAJ Kund
Paditës: NIK GJECAJ
I Paditur: SHOQERIA "POSTA SHQIPTARE" SH.A, DEGA SHKODER
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02966-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
AGIM HOXHA Kund
Paditës: AGIM HOXHA
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02965-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FLAMUR CALLIKU Kund
Paditës: FLAMUR CALLIKU
I Paditur: SHOQERIA "BASHKIM ZAIMAJ INVESTITOR" SH.P.K ; BASHKIM ZAIMAJ
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 63540 ceshtje  Faqe  prej 6354 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte