Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 73360 ceshtje  Faqe  prej 7336 terma ne faqe
Nr.Akti: 11118-02932-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
OLSI KARAGJOZI dhe T
Paditës: ASTRIT SKANA ; OLSI KARAGJOZI
Dt.regjistrimi: 16.10.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02931-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GAZMEND BUJARI Kund
Paditës: GAZMEND BUJARI
I Paditur: SHOQERIA "VELLEZERIT HAZISLLARI" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 16.10.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-02930-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ALBA KONSTRUKSION" SH.P.K.
Kërkues: SHOQERIA "ALBA KONSTRUKSION" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 16.10.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02929-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ARTAN KOLA Kund
Paditës: ARTAN KOLA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 16.10.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02928-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FATBARDHA ULBRICH Kund
Paditës: FATBARDHA ULBRICH
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "BESNIK BAJRAKTARI" SH.P.K. ; ILJAS FISHEKU ; DALLENDYSHE TANUSHI ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Dt.regjistrimi: 16.10.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02927-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
SHOQERIA "PELIVANI" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "PELIVANI" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "METLIND-AL" SH.P.K. ; SHOQERIA PERMBARIMORE "BASHA & I" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 16.10.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02926-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SUELA DEDJA Kund
Paditës: SUELA DEDJA
I Paditur: MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
Dt.regjistrimi: 16.10.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90300-02925-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "BANKA E PARE E INVESTIMEVE - ALBANIA" SH.A.
Kërkues: SHOQERIA "BANKA E PARE E INVESTIMEVE - ALBANIA" SH.A.
Palë e Tretë: SHERBIMI PERMBARIMOR "KREON" SH.P.K. ; SHOQERIA "AMERICAN MILLENIUM INVESTOR" SH.P.K. ; SHOQERIA "BETA" SH.P.K. ; ALBAN XHILLARI
Dt.regjistrimi: 16.10.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02924-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
HAMDI AVDIU Kund
Paditës: HAMDI AVDIU
I Paditur: SHOQERIA "OSHEE" SH.A. ; KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE SH.A.
Dt.regjistrimi: 16.10.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02923-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "KAMZA DEVELOPMENT" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "KAMZA DEVELOPMENT" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME TIRANE" SH.A.
Palë e Tretë: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZME NJESIA NR.4 TIRANE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 16.10.2018Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 73360 ceshtje  Faqe  prej 7336 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte