Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 83969 ceshtje  Faqe  prej 8397 terma ne faqe
Nr.Akti: 23000-01144-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
EGLANTINA FERKO Kund
Paditës: EGLANTINA FERKO
I Paditur: ASTRIT FERKO
Dt.regjistrimi: 27.11.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01143-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ANDRONIQI KUQI dhe T
Paditës: ANDRONIQI KUQI ; KRISTINA NAUNI (KUQI) ; ARIANTHI KUQI
I Paditur: SHOQERIA "SKELA KONSTRUKSION" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 27.11.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01142-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ASTRIT AZISLLARI Kund
Paditës: ASTRIT AZISLLARI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 27.11.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90400-01141-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
XHEVDET DUNGAJ
Kërkues: XHEVDET DUNGAJ
Palë e Tretë: RAUF MLIKA ; LUL MLIKA ; SKENDER MLIKA
Dt.regjistrimi: 17.11.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01140-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
SHOQERIA "PROCREDIT BANK" SH.A
Kërkues: SHOQERIA "PROCREDIT BANK" SH.A
Dt.regjistrimi: 17.11.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01139-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
LEONIDHA BUSHI Kund
Paditës: LEONIDHA BUSHI
I Paditur: SHOQERIA "HEKURUDHA SHQIPTARE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 06.11.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01138-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
ARMEN TASHI dhe T
Paditës: ARMEN TASHI ; ARJANA TASHI
I Paditur: AFERDITA TASHI ; ILRA TASHI ; ANDREA TASHI
Dt.regjistrimi: 06.11.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01137-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
DURIM BRAHJA dhe T
Paditës: DURIM BRAHJA ; FLORA BRAHJA
Palë e Tretë: ZYRA PERMBARIMORE "KURMAKU" ; AGRON BERDUFI ; BRUNILDA BERDUFI
Dt.regjistrimi: 06.11.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90600-01136-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Mat)
FLORINA PALLUCI
Kërkues: FLORINA PALLUCI
Palë e Tretë: DREJTORIA E PERGJITHSHME E ARKIVAVE ; DREJTORIA RAJONALE E ARKIVIT RRESHEN
Dt.regjistrimi: 04.11.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01135-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
LELA DEMAJ (HABILAJ) dhe T
Paditës: TRASHEGIMTARET LIGJORE TE ANISHA HABILAJ ; LAVDOSH HABILAJ ; ERVIN HABILAJ ; LELA DEMAJ (HABILAJ)
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; LLAMBA GJINI ; NIKOLLAQ GJINI ; ARQILE GJINI ; VANGJELI ZARKA ; LLAZI THANO ; ALTIN THANO ; MERITA KUSHI ; MIRELA THANO ; NAUNKA PJETRI
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE FIER
Dt.regjistrimi: 04.11.2020Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 83969 ceshtje  Faqe  prej 8397 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte