• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 81865 ceshtje  Faqe  prej 8187 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00377-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
DILAVER SHKURTA Kund
Paditës: DILAVER SHKURTA
I Paditur: MIQAIL BEQIRI ; SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. DEGA DURRES
Dt.regjistrimi: 21.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00376-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SURIN HOXHA Kund
Paditës: SURIN HOXHA
I Paditur: MINISTRIA E DREJTESISE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E PERMBARIMIT SHTETEROR TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 21.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90100-00375-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
ASTRIT CALJA Kund
Paditës: ASTRIT CALJA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 21.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00374-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ALVIN SHEHU Kund
Paditës: ALVIN SHEHU
I Paditur: NAMIK SHEHU ; MEXHIDIJE REXHA ; HAMID SHEHU ; LEJLA CELCIMA ; ARTI SHEHU ; AVNI SHEHU ; GJYLE TEPSHI ; BUJAR SHEHU ; LEFTERI SHEHU ; ALTIN SHEHU ; ALMA SHEHU ; SERVETE SHEHU
Dt.regjistrimi: 21.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00373-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHABAN MITRALOZI dhe T
Paditës: ISLAM MITRALOZI ; SHABAN MITRALOZI
I Paditur: ARSHI MITRALOZI ; KLARIDA MITRALOZI ; RIGERS MITRALOZI ; ZERINA MITRALOZI
Dt.regjistrimi: 21.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00372-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
HYGERTA JASHARI dhe T
Paditës: ILIR JASHARI ; MAJLINDA JASHARI ; HYGERTA JASHARI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 21.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00371-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
SHOQERIA "OSHEE" SH.A. TIRANE dhe T
Paditës: ARBEN HANI
I Paditur: SHOQERIA "OSHEE" SH.A. TIRANE ; SHOQERIA "OSHEE" SH.A. AGJENCIA KAVAJE
Dt.regjistrimi: 21.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00370-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
SHOQERIA "TOSHKEZI 2006" SH.P.K Kund
Paditës: SHOQERIA "TOSHKEZI 2006" SH.P.K
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE PRIVATE "KODRA BAILIFF SERVICE" SH.P.K
Palë e Tretë: SHOQERIA "LLAZO" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 21.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00369-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
NATASHA SHKURTA Kund
Paditës: NATASHA SHKURTA
I Paditur: SHOQERIA "NIMEKS" SH.A ; MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 21.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00368-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
MYRTEZA HOXHA Kund
Paditës: MYRTEZA HOXHA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE ; PERMBARUESJA GJYQESORE ARDIANA GJOKA
Dt.regjistrimi: 21.05.2020Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 81865 ceshtje  Faqe  prej 8187 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte