• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 83712 ceshtje  Faqe  prej 8372 terma ne faqe
Nr.Akti: 11241-01108-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
MENTOR SOPJANI Kund
Paditës: MENTOR SOPJANI
I Paditur: SHOQERIA "MUCA - 2014" SH.P.S.F.
Dt.regjistrimi: 22.10.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01107-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
LAZIM XHAFA Kund
Paditës: LAZIM XHAFA
I Paditur: YLLKA SINAMETA ; KIMETA ABDIAJ ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, ZYRA VENDORE DURRES
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 22.10.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90300-01106-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
THOMA BIFSHA dhe T
Kërkues: LUCA FRASCHINI ; THOMA BIFSHA
Palë e Tretë: SHOQERIA "PRODATA SECURITIES" SH.A.
Dt.regjistrimi: 22.10.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01105-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PERMBARUES GJYQESOR PAVLIN PJETER DODA
Kërkues: PERMBARUES GJYQESOR PAVLIN DODA
Paditës: PERPARIM PEPOSHI
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME NR.1 E PUNETOREVE TE QYTETIT BASHKIA TIRANE
Dt.regjistrimi: 22.10.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01104-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA PERMBARIMORE "BAILIFF SERVICES ALBANIA" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA PERMBARIMORE "BAILIFF SERVICES ALBANIA" SH.P.K.
I Paditur: ALBERTA GEGA ; BENHARD GEGA
Palë e Tretë: SHOQERIA "BANKA CREDINS" SH.A.
Dt.regjistrimi: 22.10.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01103-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
DHURATA GJOKA Kund
Paditës: DHURATA GJOKA
I Paditur: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES ; DREJTORIA VENDORE E AGJENCISE SHTETERORE TE KADASTRES DURRES
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 22.10.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01102-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
PELLUMB BALILAJ Kund
Paditës: PELLUMB BALILAJ
I Paditur: SHOQERIA "KURUM INTERNATIONAL" SH.A.
Dt.regjistrimi: 22.10.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01101-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
TOMORR KILA Kund
Paditës: TOMORR KILA
I Paditur: SHOQERIA "OSHEE GROUP" SH.A.
Dt.regjistrimi: 22.10.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01100-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 21.10.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01099-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 21.10.2020Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 83712 ceshtje  Faqe  prej 8372 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte