• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 85138 ceshtje  Faqe  prej 8514 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00432-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ALBERT ISA Kund
Paditës: ALBERT ISA
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Dt.regjistrimi: 16.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00431-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FATMIR NDREU Kund
Paditës: FATMIR NDREU
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 16.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11117-00430-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
KASIANI GORO (QIRICI) dhe T
Paditës: LLUKE QIRICI ; KOCO QIRICI ; KASIANI GORO (QIRICI) ; VANGJELO DHIMOLEKSI (QIRICI) ; FOTINI SKURA (QIRICI)
I Paditur: JETMIRA VERAJ ; THANAS QIRICI
Dt.regjistrimi: 16.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00429-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
XHEMAL PERKOLA Kund
Paditës: XHEMAL PERKOLA
I Paditur: ENTI KOMBETAR I BANESAVE
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES
Dt.regjistrimi: 16.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00428-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
SHOQERIA "MIFTARI" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "MIFTARI" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 16.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00427-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENCIA E SIGURIMIT TE CILSISE SE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR Kund
Paditës: AGJENCIA E SIGURIMIT TE CILSISE SE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
I Paditur: ROBERT GJEDIA
Dt.regjistrimi: 16.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00426-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ALMA BABO Kund
Paditës: ALMA BABO
I Paditur: QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA"
Dt.regjistrimi: 16.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00425-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHEZEINA RAMA dhe T
Paditës: ALBANA HALLULLI ; VALIANA RAMA ; SHEZEINA RAMA
I Paditur: ASTRIT RAMA ; LUDMILLA RAMA ; TEFTA ALIAJ ; SOKOL RAMA ; ELIVERTA OSMANI ; XHULJETA BILALI ; RITA CUKA ; VIOLETA RAMA (BENETTI) ; LILJANA MYDINI ; ENTI KOMBETAR I BANESAVE
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 16.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11242-00424-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kurbin)
GEG PIROLI
Kërkues: GEG PIROLI
Palë e Tretë: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE ; AGJENCIA E SIGURIMEVE SHOQERORE LAC
Dt.regjistrimi: 16.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00423-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
RADI NELAJ dhe T
Paditës: DESHIRA NELAJ ; RADI NELAJ
I Paditur: SHPETIM BALLA ; HERGYS HASHIMI ; GJOVALIN SHYTANI
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, ZYRA VENDORE TIRANA VERI
Dt.regjistrimi: 16.04.2021Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 85138 ceshtje  Faqe  prej 8514 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte