• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 82717 ceshtje  Faqe  prej 8272 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00674-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
DIFE GEGA Kund
Paditës: DIFE GEGA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ; BASHKIA LUSHNJE
Dt.regjistrimi: 27.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00673-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
MIKOLLE SMAJLAJ dhe T
Paditës: MARK PUSI ; NDOK QEPURI ; MIKOLLE SMAJLAJ
I Paditur: AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE, TIRANE ; NIKOLIN KUJXHIJA ; JUSTEREZA KUJXHIJA ; MARIJE KUJXHIJA ; CECILIANA KUJXHIJA
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER ; AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE, SHKODER ; AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE, TIRANE
Dt.regjistrimi: 27.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00672-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
MURAT MATOSHI Kund
Paditës: MURAT MATOSHI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES" (OSHE) SH.A
Dt.regjistrimi: 24.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00671-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SYRRIJE BURRJA Kund
Paditës: SYRRIJE BURRJA
I Paditur: VAHID RAMADANI ; PERMBARUESJA GJYQESORE ERMIRA MHILLI
Dt.regjistrimi: 24.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00670-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
NIKOLIN UJKA Kund
Paditës: NIKOLIN UJKA
I Paditur: ALBANA FISHA
Dt.regjistrimi: 24.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00669-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ALMA HOTI Kund
Paditës: ALMA HOTI
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE SHKODER
Dt.regjistrimi: 24.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00668-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
KELMEND VATA Kund
Paditës: KELMEND VATA
I Paditur: BASHKIA LEZHE
Dt.regjistrimi: 24.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00667-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Paditës: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 24.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00666-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ANITA AHMETAGA Kund
Paditës: ANITA AHMETAGA
I Paditur: ZYRA ARSIMORE BULQIZE ; DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE DURRES
Palë e Tretë: MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE ; SHKOLLA 9 VJECARE "SHEFQET TANCI" BULQIZE
Dt.regjistrimi: 24.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00665-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
NIKO VARFI Kund
Paditës: NIKO VARFI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT,ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 24.07.2020Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 82717 ceshtje  Faqe  prej 8272 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte