• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 84330 ceshtje  Faqe  prej 8433 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00052-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A. Kund
Paditës: SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A.
I Paditur: SHOQERIA E PERMBARIMIT GJYQESOR PRIVAT "TDR GROUP" SH.P.K. ; SHOQERIA E PERMBARIMIT GJYQESOR PRIVAT "CORRECTOR" SH.P.K.
Palë e Tretë: SHOQERIA "BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE" SH.A. ; ZYRA E PERMBARIMIT "ASTREA" SH.P.K. ; SHOQERIA "ABDURRAMANI" SH.P.K. ; GANI ISMAILI
Dt.regjistrimi: 19.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00051-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
MAJLINDA GUGA Kund
Paditës: MAJLINDA GUGA
I Paditur: SPITALI RAJONAL SHKODER
Dt.regjistrimi: 19.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00050-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
NIKOLL KOCEKU Kund
Paditës: NIKOLL KOCEKU
I Paditur: BASHKIA SHKODER ; KESHILLI I QARKUT SHKODER
Dt.regjistrimi: 19.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00049-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kukës)
FLUTURA ISUFAJ Kund
Paditës: FLUTURA ISUFAJ
I Paditur: BASHKIA KUKES
Dt.regjistrimi: 19.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00048-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ATHINA FEJZO dhe T
Paditës: VLADIMIR FEJZO ; ATHINA FEJZO
I Paditur: SHOQERIA "ALPHA BANK" SH.A., DEGA VLORE ; SHOQERIA "SHERBIMI PERMBARIMOR BAILIFF SERVICES ALBANIA" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 18.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00047-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
MAJLINDA ZHUJA dhe T
Paditës: PELLUMB ZHUJA ; MAJLINDA ZHUJA
I Paditur: ZYRA E GJENDJES CIVILE PRANE NJESISE ADMINISTRATIVE RRETHINA, SHKODER
Dt.regjistrimi: 18.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00046-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
QEFSER SPAHIJA dhe T
Paditës: ZYHRA DEDJA ; QEFSER SPAHIJA
I Paditur: FUAT KASA ; LULZIM BUCEZA ; RAMAZAN BUCEZA ; ASTRIT BRAHO ; RIFAT BRAHO ; LUTFI SEJDINI ; RABIHANE SEJDINI ; KLAUS SEJDINI ; EMILJAN SEJDINI ; DRITAN BYBERI ; QAMIL BYBERI ; ENVER SABRIJA ; ENKELEJDA SABRIJA ; GERTI SABRIJA ; JURGEN SABRIJA ; RAMIZ BYBERI
Dt.regjistrimi: 18.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00045-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
BARDHYL GOLEMI dhe T
Paditës: AFRIME GOLEMI ; FLAMUR GOLEMI ; BARDHYL GOLEMI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 18.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00044-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
GEZIM GJONI Kund
Paditës: GEZIM GJONI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; BASHKIA SKRAPAR
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, ZYRA VENDORE SKRAPAR
Dt.regjistrimi: 15.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00043-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
ANISA TACI Kund
Paditës: ANISA TACI
I Paditur: QENDRA SHENDETESORE CERRIK
Dt.regjistrimi: 15.01.2021Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 84330 ceshtje  Faqe  prej 8433 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte