LISTA E KANDIDATËVE TË NDALUAR NGA KANDIDIMET PËR VENDIN VAKANT PËR INSPEKTOR TË LARTË TË DREJTËSISË

LISTA E KANDIDATËVE TË NDALUAR NGA KANDIDIMET PËR VENDIN VAKANT TË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË

1. Altin Hazizaj

2. Mimoza Qinami

3. Genci Gjonçaj

4. Klodian Rado

5. Artur Malaj

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte