LISTA E KANDIDATËVE TË NDALUAR NGA KANDIDIMET PËR VENDIN VAKANT PËR INSPEKTOR TË LARTË TË DREJTËSISË

LISTA E KANDIDATËVE TË NDALUAR NGA KANDIDIMET PËR VENDIN VAKANT TË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË

1. Altin Hazizaj

2. Mimoza Qinami

3. Genci Gjonçaj

4. Klodian Rado
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte