LISTA E KANDIDATËVE TË NDALUAR NGA KANDIDIMET PËR VENDET VAKANTE NË GJYKATËN KUSHTETUESE

LISTA E KANDIDATËVE TË NDALUAR NGA KANDIDIMET PËR VENDET VAKANTE NË GJYKATËN KUSHTETUESE

1. Ardita Alsula (Buna)

2. Denar Biba

3. Kristaq Traja

4. Vasil Bendo

5. Konstandin Kazanxhi

6. Luan Dervishi

7. Rovena Gashi

8. Anila Guri (Kristani)

9. Dede Kasneci

10. Ilir Mustafaj

11. Mimoza Qinami

12. Vladimir Germenji

13.
Valbona Bala

14. Klodian Rado

15. Rexhep Bekteshi

16. Sinan Tafaj

17. Petrit Kaja

18. Gëzim Allaraj

19. Fiona Papajorgji

20. Zhaklina Peto

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte