Salih Toro - Kryetar 1920 – 1925

Terence Toçi – Kryetar 1925 - 1926

Thoma Orollogaj - Kryetar 1929 – 1932

Martin Ivanaj – Kryetar 1932 - 1939

Andrea Saatçi Kryetar 1936 – 1946

Hasan Dosti – Kryetar 1944

Andrea Nathanaili - Kryetar 1947- 1950

Shuaip Panariti - Kryetar 1951 - 1954

Aranit Çela - Kryetar 1954 -1958

Shuaip Panariti - Kryetar 1958 - 1966

Aranit Çela - Kryetar 1966 - 1990

Kleanthi Koçi - Kryetar 1990 -1992

Nuro Hoti - Kryetar 1992 - 1993

Zef Brozi - Kryetar 1993 - 1995

Avni Shehu - Kryetar 1995 - 1999

Thimjo Kondi - Kryetar 1999 - 2008

Shpresa Beçaj - Kryetare 2008 - 2013

Xhezair Zaganjori - Kryetar 2013 - 2019

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte