Salih Toro - Kryetar 1920 - 1929

Thoma Orollogaj - Kryetar 1929 – 1932

Andrea Saatçi Kryetar 1936 - 1946

Frederik Nosi – Kryetar  i Gjykatës së Lartë Ushtarake 1943- 1946

Andrea Nathanaili - Kryetar 1947- 1950

Shuaip Panariti - Kryetar 1951 - 1954

Aranit Çela - Kryetar 1954 -1958

Shuaip Panariti - Kryetar 1958 - 1966

Aranit Çela - Kryetar 1966 - 1990

Kleanthi Koçi - Kryetar 1990 -1992

Nuro Hoti - Kryetar 1992 - 1993

Zef Brozi - Kryetar 1993 - 1995

Avni Shehu - Kryetar 1995 - 1999

Thimjo Kondi - Kryetar 2000 - 2008

Shpresa Beçaj - Kryetare 2008 - 2013

Xhezair Zaganjori - Kryetar 2013 - 2019

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte