Rreth autoritetit Kuadri ligjor Informacion mbi buxhetin e KED
Sistemi i mbrojtjes së informacionit, llojet dhe format e dokumenteve Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh
Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Këshillit të Emërime në Drejtësi

Ida Vodica LASKA

Email: ida.vodica@gjykataelarte.gov.al

info@ked.gov.al

Tel: +355 4 2257302

Adresa: Rr. “Ibrahim Rugova”, Tiranë

Orari: E Hënë -E Premte 08:00 – 16.00

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte